Campanya de pavimentació

2/8/2022
Aquesta setmana continuen els treballs de reparació i millora de l’asfaltat de la via pública del municipi.
Avui comença una nova tanda de treballs, emmarcats en la campanya d’asfaltat anual de Bigues i Riells del Fai. Al llarg d’aquesta setmana es millorarà la pavimentació i els elements d’urbanització dels carrers següents:

  • Carrer de la Vinya: tram des de la carretera BP-1432 fins a la intersecció amb el carrer de l'Ametlla.
  • Reparacions puntuals en diferents punts del paviment del barri de la Vinya de Can Pruna.
  • Reparació de l'enfonsament del paviment al carrer de Can Vileu.
  • Reparació del tram de paviment aixecat a conseqüència de la presència d'arrels al carrer de Sant Sebastià 8-10, a Can Barri.
L’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai va adjudicar les obres de reparació i millora a ROGASA, CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU per 100.000,00 €, de la partida de manteniment del pressupost del 2021.

 
 
El passat 15 de juliol ja es va fer una primera part del contracte amb la reparació del paviment d'uns 132 m del carrer del Lledoner.

La contractació permet a l’Ajuntament resoldre, de manera més ràpida i eficaç, les mancances en la pavimentació i manteniment de la via pública que es detectin.

Aquesta modalitat permet l’actuació sense haver de fer un projecte i garanteix una unitat de preus, recollits en un plec de prescripcions tècniques sobre els quals en cada contracte que s’adjudica, els licitadors ofereixen una baixa. Aquest cop del 28,50%.

El consistori preveu adjudicar de forma immediata un nou contracte d'asfaltat amb un pressupost de 125.000,00 €, de la partida de manteniment del pressupost 2022, per donar continuïtat als treballs de millora.