Comencen les obres d’urbanització de l'avinguda de Santa Eulàlia

7/4/2022
El 26 d'abril s’iniciaran els treballs del projecte que oferirà una millor connexió entre municipis.
L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai anuncia l’inici de les obres d’urbanització de l'avingudade Santa Eulàlia. Es tracta de crear un nou enllaç funcional i directe amb Santa Eulàlia de Ronçana.

El projecte, a càrrec de l'arquitecte Roger Vilà, contempla totes les obres auxiliars necessàries per a la urbanització de l'avinguda, que té més d'un quilòmetre.

L'actuació consistirà en un replantejament de la secció del carrer per guanyar dos carrils de circulació, zones d'aparcament i un camí de vianants, que enllaçarà el passeig existent en el terme de Santa Eulàlia de Ronçana amb el camí fluvial del Tenes.

Aquest nou passeig serà amb base de sauló, per la banda del torrent, i oferirà una connexió a peu entre els municipis.

A més, es projecten les obres de millora de la xarxa de clavegueram existent a l'avinguda. Se'n farà una substitució total. L'execució d'aquesta nova xarxa de clavegueram suposarà un moviment de terres molt important per tal de mantenir en funcionament la xarxa actual fins que estigui executada la nova.
 
 
L’obra refarà les superfícies pavimentades de l’avinguda de Santa Eulàlia, introduirà noves solucions de transport, d’accessibilitat i d’estacionament i millorarà les instal·lacions al llarg del vial (substitució del clavegueram i millora de la instal·lació de l'enllumenat públic).

La reurbanització també tindrà com a resultat un eix apte per al passeig, amb la unió dels dos trams existents de carril bici. També s’hi incorporaran nous passos de vianants per connectar la zona urbanitzada amb el carril bici a l’altra banda de l’avinguda, millorant, així, l’accessibilitat a tot el passeig i la seva connexió amb la resta de la urbanització, per incrementar-ne l’ús.

També es planteja habilitar zones d’estacionament als trams on hi ha habitatges per tal que s’hi pugui accedir de forma segura.

Aquesta serà, doncs, una actuació de gran format, amb obra superficial als paviments i obra soterrada per millorar el clavegueram; la instal·lació d’aigua potable i d’enllumenat públic, que requereixen de millores, i substitució de parts de la seva xarxa. La superfície aproximada d’actuació és de 9.540 m², amb una distància total de 1.060 m.
 
A la Junta de Govern Local del 24 de març es va aprovar l’adjudicació del contracte de les obres a la mercantil GARRIGA OBRES I SERVEIS, SL, per un import de 854.597,59 €, amb unes obres de millora del volum d’obra valorades en 6.967,02 € i 11.036,84 €. El preu de l'adjudicació ha estat molt millor al de licitació, amb una baixa de 385.387,02 €, ja que el projecte estava valorat en 1.239.984,61€. Es preveu que el termini d’execució de les obres sigui de 9 mesos.