La Comissió de Seguiment del Pressupost impulsa la redacció d'un pla de prevenció en cas d'emergència sanitària

23/9/2020
El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), que ja estava en tràmit de redacció, contindrà i detallarà les mesures de prevenció necessàries pel risc de l’emergència sanitària.
Des de la Comissió de Seguiment del Pressupost, formada per tots els grups polítics municipals per fer front de manera conjunta a les conseqüències derivades de la irrupció de la COVID-19, es va acordar impulsar la redacció d'un pla de prevenció pel cas d'emergència sanitària.

Tenint en compte que l’Ajuntament, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, ja estava elaborant el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), que té com objecte prevenir i controlar tots els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, s’incorporaran, en aquest document, les mesures de prevenció necessàries pel risc d’emergència sanitària.

Per la redacció del DUPROCIM s’ha de dur a terme un treball de camp molt elaborat: identificar les més de cent masies que hi ha a Bigues i Riells per tal de tenir el màxim d'informació sobre les necessitats i recursos de la població en escenaris d'emergència.

 
 
Atesa la contractació dels quatre agents COVID, la Comissió ha acordat que aquest personal col·labori amb aquest treball de camp, posant-se en contacte amb els propietaris d’aquests disseminats i obtenint les dades necessàries per posteriorment completar la identificació de riscos i proposar les mesures de prevenció. Aquesta tasca ja ha començat i es realitzarà durant les properes setmanes.

Un cop finalitzat aquest treball de camp, l’equip tècnic completarà la redacció del DUPROCIM i se'n tramitarà la seva aprovació.