Compte enrere per justificar les subvencions

10/1/2020
Les entitats tenen fins el 28 de febrer per presentar la documentació justificativa.
El 28 de febrer de 2020 finalitza el termini per justificar les subvencions concedides durant l’exercici 2019 a les entitats del municipi. Abans d'aquesta data, doncs, cal certificar la despesa per un import igual o lleugerament superior a la subvenció concedida a través d'una memòria de les activitats realitzades i de la justificació de la subvenció rebuda mitjançant el model normalitzat.
La no justificació o la justificació incorrecta de la subvenció comportarà el retorn del 100% de la quantitat rebuda i suposarà la impossibilitat de presentar-se, durant un any, a les convocatòries que ofereix l’Ajuntament de Bigues i Riells.
La documentació de la justificació s'ha d'omplir i dur a l’Oficina d'Atenció Ciutadà del Centre Cívic i Cultural el Rieral de Bigues per tal de registrar-la d’entrada. Ara bé, cal que les entitats conservin els originals de les seves factures.
L’horari del registre municipal a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà és de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 i dijous també de 16.00 a 19.00h, al Centre Cívic i Cultural el Rieral al carrer Anna Mogas, 130 de Bigues.
Des dels serveis tècnics de l'Ajuntament s’enviaran recordatoris als representants de les entitats per tal que compleixin el termini. Tanmateix, el Consistori posa a disposició el correu subvencions@biguesiriells.cat i el telèfon 93.865.62.25 per tal de resoldre dubtes a les entitats i facilitar-los la documentació necessària en format editable.
 
 
Des dels serveis tècnics de l'Ajuntament s’enviaran recordatoris als representants de les entitats per tal que compleixin el termini. Tanmateix, el Consistori posa a disposició el correu subvencions@biguesiriells.cat i el telèfon 93.865.62.25 per tal de resoldre dubtes a les entitats i facilitar-los la documentació necessària en format editable.
On puc trobar la documentació justificativa?

La documentació justificativa es pot descarregar des del lloc web de l'Ajuntament a l'apartat "Subvencions mitjançant concurrència competitiva" o bé a l'apartat "Subvencions mitjançant conveni nominal"
L’últim tràmit presencial

Aquest cop serà l’últim tràmit que podran fer les entitats de manera presencial, en compliment amb l’article 14 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques sobre el dret i l’obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.
Per aquest motiu, el 16 i el 18 gener el Consistori oferirà a les entitats la formació “Certificat oficial usos i aplicacions” per tal que adquireixin les eines per poder sol•licitar justificar les subvencions de manera telemàtica en un futur.