Comunicat emès pel Consorci Besòs Tordera

21/6/2017
La fuita de clorur de ferro a l'EDAR Sant Feliu de Codines no ha provocat cap afecció ambiental.
En referència a l’episodi d’abocament accidental de clorur fèrric al Torrent del Villar, ocorregut el passat 20 de juny, els hi fem coneixedors que, un cop realitzades les inspeccions oportunes per part dels tècnics inspectors de l’Agència Catalana del l’Aigua i del Consorci Besòs Tordera durant els dies 20 i 21 de juny, l’abocament de 400 litres d’aquest producte no ha tingut cap repercussió sobre el riu Tenes, al marge de la coloració temporal del riu (des de la urbanització de Racó del Bosc fins a l’alçada del “xalet blau”). Degut al ferro que conté.

El clorur fèrric és un producte químic que s’utilitza en diversos processos de la depuració d’aigües residuals i no comporta cap dany ambiental tenint en compte la quantitat abocada.

El Consorci ha obert un expedient informatiu a l’empresa operadora de l’EDAR per esbrinar les causes de l’incident.

Granollers, 22 de juny de 2017