El consistori fa el primer pas per elaborar la carta de serveis de l’Espai Jove L@Cova

30/8/2023
La població pot donar la seva opinió sobre el servei a través d’una enquesta a partir del 4 de setembre i fins el 29 de setembre.

Respon l'enquesta!
L’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai està treballant en l'elaboració de la carta de serveis de l’Espai Jove L@Cova. En l’àmbit del sector públic institucional, les cartes de serveis són un dels sistemes de gestió de la qualitat dels serveis públics que es presten.

Aquest instrument ofereix a la població fer un seguiment de la qualitat dels serveis a través dels compromisos que assumeix qui ofereix el servei. El primer pas per obtenir una carta de serveis és realitzar una enquesta de satisfacció entre les persones usuàries per tal de conèixer l’estat del servei.

Per aquest motiu del 4 de setembre fins el 29 de setembre es podrà respondre l’enquesta de satisfacció sobre l’Espai Jove L@Cova. L’enquesta es pot respondre presencialment a L@Cova o bé telemàticament a través del formulari en línia
 
 
Un cop recopilats els resultats, l’equip tecnicopolític del consistori establirà els compromisos i estàndards de qualitat que assumeix en la seva prestació, i els drets i obligacions que els assisteixen.

Les cartes de serveis són una eina de gestió de la qualitat per millorar l’activitat de prestació pública.

Per a la ciutadania, les cartes de serveis serveixen per incorporar la seva veu i canalitzar la seva visió, per tal que des de l'ajuntament es pugui conèixer:

• El grau de satisfacció dels usuaris respecte els serveis que es presten.
• La percepció o imatge que té la ciutadania de l’Administració.
• La confiança dels ciutadans en la gestió dels serveis públics.
• Les característiques essencials d’un servei.
• Les vies de participació ciutadana en el disseny, la producció i la millora del servei.
• Els compromisos i els estàndards de qualitat i els indicadors establerts per fer-ne el seguiment.