Contingut del Ple del 24 de setembre

25/9/2020
El Consistori publica un resum del plenari que no es va poder retransmetre pel canal de You Tube del Consistori.
A causa de la festivitat de la Mercè a Barcelona, el Consorci Localret, encarregat de la gestió dels plens telemàtics, ahir no va prestar el servei d'emissió al Consistori. Aquest fet va fer que el ple ordinari del 24 de setembre es fes telemàticament però no es pogués seguir en directe.

Per aquest motiu, l'Ajuntament publica un resum del Ple, per informar la població abans no es publiqui l'acta.

El Ple d'ahir dijous 24 de setembre va ser, sobretot, econòmic, amb l'aprovació de diversos assabentats, un tràmit habitual. Aquest cop sobre l'Informe d'Estabilitat 2T 2020 (SSE/2020/87) i l'Informe de Morositat del 2T 2020 (SSE/2020/87), que expliquen que el Consistori compleix amb els indicadors financers i els terminis de pagament rigorosament. De fet, l'Ajuntament paga per sota dels 30 dies que marca la llei.

Un cop aprovada l'acta anterior, es va votar la proposta d'aprovació del Compte General 2019, amb tres abstencions (AGBIR, Ciutadans i Grup Mixt) i deu vots a favor (ERC i PSC). D'aquesta manera, els comptes van quedar aprovats sense al·legacions.

Seguidament, es va aprovar la Modificació de crèdits 06/2020 Inversions finançades amb romanent líquid tresoreria amb tres abstencions (AGBIR, Ciutadans i Grup Mixt) i deu vots a favor (ERC i PSC). Així, es faran servir 400.000 euros del romanent per a diverses actuacions com ara l'arranjament del Castell de Montbui, el clavegueram, l'asfaltat dels carrers, millores en la via pública, el vehicle de l'agent cívic o el casal de joves de Can Badell.

A continuació, es va aprovar, amb 13 vots favorables, la Proposta d'aprovació de ratificació del Decret de l'Alcaldia de data 18/8/2020 de rebuig per l'acord signat en data 4/8/2020 entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i el Govern d'Espanya per a la suficiència financera dels ens locals (SCR/2020/157).

Tot i haver estat rebutjada anteriorment al Ple del Congrés dels Diputats, calia tornar a passar per ple la ratificació del decret de rebuig, ja que, l'Ajuntament encara té reivindicacions econòmiques sobre la cessió dels romanents i l'ús del superàvit municipal. que no hi quedaven incloses.

Durant el Ple, l'alcalde de Bigues i Riells, Joan Galiano, va aprofitar per anunciar el dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya sobre el retorn dels pagaments de l'IBI del 2013.
 
 
Moció sobre la facturació del servei municipal d'aigua
El grup municipal AGBIR va presentar la "Moció sobre la facturació del segon trimestre del servei municipal d'aigua". Tots els grups municipals s'hi van adherir i la van aprovar per unanimitat. Aquesta moció insta SOREA a revisar les lectures estimatives pertanyents als mesos de confinament i l'Ajuntament es compromet a gestionar-ho. Des de la regidoria d'Habitatge Digne es recorda a la població que té a disposició un servei d'acompanyament en qualsevol reclamació.

Precs i preguntes
Joan Moreno, del PSC, va preguntar sobre la prova pilot de l'autobús urbà que fa el servei de transport escolar. L'equip de govern va explicar que es tracta d'una prova que es farà fins a final de mes per tal de descongestionar el servei i que, de moment, dona bons resultats.

Joan Vila, d'AGBIR, va fer diverses preguntes:

L'estat del Camí de Can Badell: l'equip de govern va respondre que es mantindrà tancat fins que es faci l'actuació del col·lector.

Accés a la benzinera: l'equip de govern va respondre que és una acció que depèn de Diputació, que l'Ajuntament ha rebaixat la velocitat del tram, ha fet la petició i està pendent de resposta.

El canvi d'ubicació dels contenidors de Can Viaplana de Riells del Fai: l'equip de govern va respondre que s'estan fent reunions amb el Consorci i es farà consulta per al canvi d'ubicació.

L'obertura parcial del Camí fluvial: l'equip de govern va respondre que s'ha fet una reobertura parcial de l'accés atesa la necessitat de controlar l'espai.

Càmera de videovigilància de la rotonda de l'Ametlla: l'equip de govern va respondre que el pal on està instal·lada la càmera s'ha de mantenir a la rotonda, encara que no sigui estètic sent al costat de l'estàtua, per motius de seguretat.

Les set preguntes que la població va adreçar per correu al plenari es respondran per correu electrònic.