Conviure amb les colònies felines

3/6/2022
La regidoria de Medi Ambient organitza una sessió informativa oberta sobre la necessitat del control dels gats ferals l’11 de juny.
L’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, a través de la regidoria de Medi Ambient, organitza una sessió informativa sobre la importància d'arribar a una adequada convivència amb les colònies felines.

En la xerrada s’explicarà com es gestionen les colònies felines i s’exposaran els motius que fan necessari un control d’aquestes, per part del consistori i de la població.

La sessió informativa tindrà lloc l’11 de juny davant del local social de la Font del Bou a les 11.30 hores.

Què és una colònia felina?

Una colònia felina és un conjunt de gats ferals i de carrer que viuen en un entorn rural o urbà. Aquests animals s'han d'esforçar per aconseguir aliment. És per això, que molt sovint entren en jardins privats a la recerca del menjar dels gats domèstics o d'allò que algunes persones els donen.

És essencial, doncs, no deixar l'aliment dels animals domèstics a les terrasses i jardins. D'aquesta manera, s'evitarà qualsevol molèstia que aquests puguin ocasionar en les propietats privades i s'afavorirà el control de la colònia.

Són únicament les persones voluntàries acreditades, les que estan autoritzades a dur a terme les tasques d'alimentació i de control dels gats ferals als punts acordats amb l'ajuntament.

Aquestes persones s'ocupen del seguiment i l'alimentació de les colònies felines i de la captura d'exemplars, mitjançant el que es coneix com a CER (Captura, Esterilització i Retorn), a través de gàbies trampa: un cop capturats, els esterilitzen i els retornen a la colònia. D'aquesta manera, es controla que la
colònia no creixi sense cap perjudici per als animals.

 
Quins avantatges suposa la gestió de les colònies?

- Millora de les condicions de salubritat de l'entorn de la colònia.

- Millora de l'estat sanitari dels gats: esterilització, tractaments antiparasitaris, etc. D'aquesta manera s'atura el contagi de malalties infectocontagioses, les parasitàries i les zoonosis als gats domèstics.

- Manteniment d'una població estable i prevenció dels problemes associats al zel, com ara les baralles entre mascles o el marcatge territorial. Així s'evita també la mala olor, la brutícia derivada i els miols de reclam o vocalitzacions.

- Millora de la condició física dels animals gràcies a una adequada nutrició.
Cal recordar que la desnutrició és una forma més de maltractament animal.

- L'aliment sec per les colònies felines evita la presència d'aliment orgànic, la seva descomposició i les possibles plagues a la via pública.

Com conviure-hi?

- És important no alimentar colònies felines sense l'autorització de l'ajuntament. Dipositar qualsevol tipus d'aliment per les colònies és equiparable a l'abandonament de residus a la via pública i, per tant, està prohibit per l'ordenança municipal i és sancionable.

- Les persones propietàries han d'identificar els gats amb un xip per normativa. També és necessari registrar-los en el cens municipal.

- Cal desparasitar, vacunar i esterilitzar els gats domèstics per tal d'evitar els aparellaments amb exemplars de les colònies.

- Està prohibit abandonar-los a la via pública, sobretot, perquè un gat domèstic no sobreviu en una colònia urbana.

- L'abandonament o maltractament animal està penat per llei i implica una sanció de fins a 3.000,00 € (article 18 de l'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia).