Convocatòria de Ple extraordinari (11052016)

6/5/2016
La propera reunió de l’Ajuntament Ple, amb caràcter extraordinari, tindrà lloc el dia 11 de maig de 2016.
La propera reunió de l’Ajuntament Ple, amb caràcter extraordinari, tindrà lloc el dia 11 de maig de 2016 a les vuit del vespre (20.00 hores), en 1a convocatòria i a dos quarts de nou (20:30 hores) en 2a convocatòria, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, habilitada al Centre Cívic i Cultural de Bigues, situat al carrer Anna Mogas 130, amb el següent ordre del dia:
1) Proposta d’aprovació inicial del Pressupost Municipal de l’exercici 2016 i Plantilla del Personal; publicació oficial i tràmit d’exposició pública, en cas de que no hi hagi al·legacions en l’esmentat termini es considerarà aprovat definitivament.

2) Proposta d’aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament, publicació oficial.

L’alcalde, Joan Josep Galiano Peralta
Bigues i Riells, 6 de maig de 2016