Convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per a l'any 2014

12/9/2014
En el DOGC de 18/08/2014 s'ha fet pública la convocatòria mitjançant Resolució TES/1919/2014, d'1 d'agost, per la qual es convoquen subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per a l'any 2014, i se n'aproven les bases reguladores.
Característiques de la convocatòria:

Dotació pressupostària: 3.500.000 €

Objecte: la concessió de subvencions per al finançament de les obres de rehabilitació d'elements comuns i d'espais privatius comunitaris, per a la conservació, la millora de la qualitat i sostenibilitat o per a la realització d'ajustos raonables en matèria d'accessibilitat en edificis residencials.

Termini presentació sol·licituds: a partir de l'1 de setembre 2014 fins al
  • 15 d'octubre (per actuacions accessibilitat de la base 5.3.: instal·lació d'ascensors, remuntadors, rampes o altres productes de suport;la instal·lació d'elements d'informació o avís com senyals sonores o lluminoses i videoporters; i actuacions en matèria de seguretat, conservació i manteniment dels edificis de la base 5.1.) 
  • 14 de novembre (la resta d'actuacions)
Destinataris: comunitats de propietaris, propietaris, llogaters i administracions o entitats públiques propietaries dels immobles.
Import de la subvenció: la quantia màxima s'estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l'edifici i es calcula amb els criteris establerts en la Base 7a.

Requisits dels edificis:
  • Edificis d'ús residencial contruïts i acabats abans de 1981
  • Obres iniciades a partir de l'11 d'abril de 2013
  • Mínim del 70% de la superfície construïda ha d'estar destinada a habitatge
  • Mínim del 70% dels habitatges han de constituir domicili habitual i permanent
  • Mínim de 8 habitatges amb usos residencials.
  • Inspecció tècnica prèvia