Crida a la reducció del consum domèstic d’aigua

27/3/2023
L’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai demana responsabilitat a la població, atès l’estat d’excepcionalitat per sequera, per tal d’evitar restriccions horàries.

Portal de la sequera.
Bigues i Riells del Fai és un dels 224 municipis catalans que han entrat en fase d’excepcionalitat per sequera. A grans trets, en aquesta situació d’emergència es redueix de 250 a 230 litres/habitant/dia la dotació que serveix per calcular el cabal d’aigua disponible pel municipi per a tots els usos que se’n faci, tant domèstics com no domèstics. A Bigues i Riells del Fai el consum actual és de 280 litres/habitant/dia, un llindar molt per sobre del que requereixen les circumstàncies.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret Llei 1/2023 pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.

L’impacte més directe del Decret es troba en el reg dels parcs i les zones verdes, que a partir d’ara quedarà molt limitat. El nou decret prohibeix l’ús d’aigua potable per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d’arbres o de plantes.

Aquest reg de supervivència s'ha de realitzar amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, entre les 20.00 i les 8.00 hores, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

La neteja dels carrers amb aigua es podrà continuar fent perquè es farà amb aigua reutilitzada. També es podrà seguir regant la gespa del camp municipal de futbol perquè el decret estableix una excepció en els casos de pràctica esportiva federada. Això sí, es reduirà a les quantitats mínimes necessàries per mantenir en bones condicions el terreny de joc.

L’altre impacte que tindrà el decret és en la gestió de les piscines. Per a usos privats, queda prohibit omplir piscines amb aigua potable.
A les granges amb animals, l’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

En termes generals, l’entrada en vigor del decret d’excepcionalitat implica una reducció del 40% de l’aigua per a usos agrícoles, la reducció del 15% per a usos industrials i la reducció també de l’aigua que es pot fer servir per a usos lúdics.

L’estalvi d’aigua, fonamental per afrontar la sequera

Davant d’aquesta situació d’excepcionalitat, és imprescindible incrementar encara més l’estalvi d’aigua potable. Per això, cal incidir en les principals mesures d’estalvi que, a nivell individual, poden ajudar a allunyar l’empitjorament de l’escenari de sequera:
  • Tancar les aixetes quan ens ensabonem, ens rentem les dents o ens afaitem
  • Dutxar-nos en comptes de banyar-nos
  • Fer servir una galleda per recollir l’aigua freda mentre no surti calenta
  • Fer servir les rentadores i els rentavaixelles quan siguin plens
  • No fer servir el vàter com a paperera
  • Evitar la neteja de vehicles, garatges i terrasses a raig de mànega
  • Restringir els regs al màxim i controlar-ne la freqüència
  • Instal·lar mecanismes d’estalvi a les aixetes i cisternes dels vàters i evitar-ne les pèrduesPer tots aquests motius, l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai demana responsabilitat a la població, atès l’estat d’excepcionalitat per sequera, per tal d’evitar mesures més restrictives com ara l’ús domèstic d’aigua restringit a franges horàries.