La Diputació de Barcelona farà una rotonda a Riells del Fai

23/6/2021
Ahir es va presentar l'inici d'obres del projecte de "Millora de la intersecció entre la carretera BP-1432 i la BV-1483. TM Bigues i Riells".
Actualment, davant del restaurant la Parada, al tram PK 22+375 de la carretera BP-1432, hi ha la cruïlla amb la BV-1483, que dona accés al nucli de Riells del Fai.

La cruïlla actual és en forma d' Y, amb l'existència d'edificacions al marge esquerre i d'un talús al marge dret de la BV-1483. Aquest fet fa que hi hagi problemes de visibilitat.

D'altra banda, en aquest punt també hi ha quatre parades de bus i els vianants han de travessar les dues carreteres, sense disposar de passos de vianants adequats.

Per això, la Diputació de Barcelona inicia aquest projecte per transformar la cruïlla entre la BP-1432 i la BV-1483 en una rotonda, aprofitant per integrar el carrer de la Font de l'Alzinella a la rotonda, millorant la seguretat dels usuaris.

Aquesta obra també vol reduir la velocitat de circulació dels vehicles, reordenar els accessos i connectar amb passos de vianants les dues bandes de la carretera.

Ahir, l'alcalde de Bigues i Riells del Fai, Joan Galiano, i l'equip tècnic d'urbanisme es van trobar amb representants de la Diputació de Barcelona i els responsables de l'obra de la rotonda que es farà a Riells del Fai.

Joan Galiano, alcalde de Bigues i Riells del Fai, s'ha mostrat satisfet amb el consens final per dur a terme l'actuació: "Estem contents perquè s'ha arribat a un acord entre totes les parts, totes les persones afectades han signat les actes d'indemnització corresponents a les cessions. 
 
Ara demanem a la Diputació de Barcelona, després d'haver elaborat un informe sobre la necessitat de fer aquesta acotació atesa la singularitat de l'accés, que la portin a terme tan aviat com sigui possible".

Galiano també ha destacat la durada de l'actuació: "Aquesta serà una obra llarga i demanem paciència al veïnat i des de l'Ajuntament garantim que es vetllarà per la seguretat viària de tothom i el fet que, finalment, Riells del Fai tindrà l'entrada que es mereix".

Què es farà?

-La construcció d'una rotonda a la intersecció de la BP-1432 amb la BV-1483.
-La formació d'una nova vorera, que connecti les parades de bus amb els habitatges dels voltants i amb el camí fluvial del Tenes.
-Un nou drenatge longitudinal amb cunetes transitables d'un metre d'amplada i triangulars.
-L'enjardinament de l'interior de la rotonda amb un sistema de reg automàtic.
-L'enllumenat de la rotonda i de la nova vorera.
El pressupost de licitació de l'obra ascendeix a la quantitat de 566.743,02 € IVA inclòs i hi ha una previsió de 7 mesos d'execució.

Afectacions del trànsit

L'obra tindrà diverses fases i per tant, el seu desenvolupament afectarà de manera diversa al trànsit, en cada moment.

L'inici dels treballs es preveu a principis del mes de juliol i afectarà l'accés al carrer de la Font de l'Alzinella. Aquesta afectació es gestionarà través de regulació semafòrica, ja que comportarà passar de dos a un carril de circulació.

L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai anirà informant la població sobre el desenvolupament de l'obra i les afectacions que se'n derivin.