La Diputació de Barcelona inicia les obres de millora de la seguretat de la rotonda de Can Barri i de 6 passos de vianants

8/5/2015
Aquesta actuació té un termini d'execució de quatre mesos i el seu import de licitació és de 189.134,22 euros, finançats íntegrament per la Diputació de Barcelona.
Dilluns varen començaran per part de la Diputació de Barcelona les obres de millora de la rotonda entre les carreteres BP-1432 i BV-1435 de Bigues i Riells, que formen part de les actuacions previstes en el "Pla de Seguretat Viària 2013- Interseccions".

El projecte de reforma està dividit en sis fases. Durant la primera se suprimiran els illots existents i s'eliminaran les zones verdes destinades a paviment de calçada, on s'executarà el ferm amb un capa de mescla bituminosa en calent. D'altra banda, la segona fase consistirà en la demolició i fresat de paviment asfàltic i la construcció del nou ferm.

Les obres de millora continuaran amb l'execució de l'obra civil de creuaments de serveis i drenatges, i la construcció de les noves vorades, guals i voreres exteriors i interiors, així com les cunetes revestides i la urbanització del interior de la rotonda.

https://www.diba.cat/


Finalment, es durà a terme la instal·lació de l'enllumenat, la col·locació de mobiliari urbà, la senyalització vertical i cartells indicatius, la pavimentació de la capa de rodadura de mescla bituminosa en calent i, el pintat de les marques vials definitives.

La Diputació de Barcelona també té prevista la millora de 5 passos de vianants a l'Avda Prat de la Riba amb la instal·lació de plataformes elevades per millor-ne la seguretat del creuament de vianants i també al pas de vianants que hi ha davant de l'Escola Bressol i La Cova.