Espais electorals per a la campanya de les eleccions municipals del 26 de maig

16/5/2019
El Consistori publica el procediment a seguir, segons la normativa electoral i segons els acords per part dels partits.
Dimecres 8 de maig a la tarda es va dur a terme el sorteig d'espais electorals. D'aquesta trobada en va sorgir el repartiment dels fanals i els espais destinats a les banderoles que els acompanyen.

Es considera espai electoral l'Avinguda Prat de la Riba, de Bigues fins a la plaça Viaplana, de Riells del Fai.

En el sorteig es van atorgar els colors que delimiten els espais als partits que es presenten a l'alcaldia de Bigues i Riells:

El gris: Agrupació Veïnal Bigues i Riells.
El groc: Esquerra Republicana de Catalunya.
El vermell: Junts per Bigues i Riells.
El negre: Partit Dels Socialistes de Catalunya - Si Puede.
El blau: Partido Popular.
El verd: ContigoSomosDemocracia.
El marró: Ciutadans - Partido de la Ciudadanía.
El blanc: Bigues i Riells del Fai per la República - Primàries.

Al municipi de Bigues i Riells, per tradició, s'ofereix el mateix espai electoral a totes les llistes, encara que no s'hagin presentat abans.

L'Ajuntament de Bigues i Riells publica els plànols que il•lustren com ha quedat repartit el municipi per a la disposició de material de la campanya electoral per a les Eleccions del pròxim 26 de maig entre els partits que s'hi presenten, pels colors esmentats.

L'Ajuntament de Bigues i Riells posa a disposició els Serveis Muncipals per col•locar una banderola de cada partit a Bigues, una a Riells del Fai i una a la rocalla.
 
A més a més, l’Ajuntament ha comunicat a la Junta Electoral que el Casal d'Avis i el Centre Cívic de Riells del Fai són els equipaments municipals que es poden cedir als partits com a espais per fer actes de campanya.

D’acord amb la normativa electoral, caldrà complir aquestes normes pel que fa als espais destinats a banderoles:
 
1. En cas que hi hagi material de campanya electoral col•locat a prop d'un col•legi electoral caldrà que el propi partit que l'ha posat la retiri la nit abans de les eleccions. És a dir el 25 de maig a la nit com a màxim de tard. Si aquest material no és retirat, serà retirat per l’Ajuntament abans de l’obertura dels col.legis electorals.

2. Els partits estan obligats a retirar tot el material de la campanya una setmana després de les eleccions.

A més de la normativa electoral anterior, en la trobada del passat dia 8 de maig, els partits van arribat als següents acords, pel que fa als espais electorals no reservats:

1. No hi pot haver més de tres cartells seguits i cal deixar espai per a la resta de candidatures, amb el seu màxim de tres, abans de tornar a començar la roda en aquells àmbits no sortejats.

2. No es pot col•locar material de campanya electoral en l'entorn dels centres educatius.

3. Es prega el respecte del mobiliari urbà, no es permet l'enganxada de cartells als bancs ni a les papereres, a tall d'exemple.