Formació personalitzada per a la venda de productes artesans

25/7/2019
El Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona ofereix un programa de 20 hores per impulsar els canals de comercialització de l'artesania.


Per a més informació
.
El Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona participa en el projecte transnacional, Coop'Art, destinat a fomentar una estratègia compartida d'innovació i desenvolupament sostenible de l'artesania.
Aquest mes de setembre arribarà a Bigues i Riells la iniciativa principal del programa: la formació per artesans i comerciants que vulguin comen reforçar la venda de productes artesans.
Des de la regidoria de Promoció Econòmica, liderada per Antoni Verdugo, es fa difusió d’aquesta iniciativa per tal d’impulsar el teixit comercial del municipi.
La iniciativa busca aconseguir un territori turístic i comercialment més atractiu gràcies a una oferta de qualitat i diversificada dels oficis artístics, que comporti la solidesa econòmica d'aquestes empreses i la seva creativitat, dinamisme i promoció col•lectiva.
Amb l'objectiu de treballar el desenvolupament del potencial econòmic, comercial i artístic de les empreses artesanes el programa preveu formacions col•lectives i seguiments individuals.
Per aquest motiu, el Servei de Comerç Urbà, amb cofinançament de fons europeus, ofereix una formació i tutoria personalitzada per aquells artesans que vulguin incorporar o millorar els canals de comercialització dels que disposen i per aquells comerciants que vulguin iniciar o reforçar la venda de productes artesans dins el seu establiment.
La formació tindrà una durada prevista de 20 hores i 2 sessions de tutories individualitzades al lloc de treball. Tot plegat, es durà a terme durant el pròxim mes de setembre.
La Diputació de Barcelona dóna suport, a través del Servei de Comerç Urbà, a les polítiques locals de comerç amb la finalitat de potenciar i dinamitzar el comerç urbà per tal que la ciutadania tingui al seu abast una oferta comercial variada i de qualitat. L'Ajuntament de Bigues i Riells també entén el comerç urbà com un factor clau en el desenvolupament econòmic i local.
El teixit comercial urbà dóna forma als municipis, estructurant-los i nodrint-los d'identitat pròpia, valorant les seves diferències segons l'experiència en la satisfacció de les necessitats i expectatives dels veïns i visitants.
Un dels actius de què disposa el territori és l'artesania i per això des de la Diputació de Barcelona i el Consistori es treballa per un suport específic, ja que per les seves característiques, no és equiparable a cap altre sector. L'artesania local afavoreix el territori i, el comerç urbà, l'artesania.