La Generalitat publica un nou decret amb mesures socials extraordinàries

5/11/2020
Avui entra en vigor aquest paquet d'ajudes per a col·lectius vulnerables, autònoms i professionals de les arts escèniques.
El Decret llei té per objecte l'establiment de noves mesures socials, que afecten diversos àmbits i que tenen com a finalitat fer front a les conseqüències de la crisi sanitària i social generada per la pandèmia. Les mesures que hi destaquen són:

- Una pujada de tarifes per als sectors de la gent gran, la discapacitat i la infància d'uns 35 milions d'euros que es distribueixen amb 20 milions per a la gent gran, 7,5 milions per a discapacitat i 7,5 milions per a infància.
- 20 milions d'euros per a nous ajuts de 2.000 euros per al col·lectiu dels treballadors autònoms.
- Es reforça el suport als professionals de les arts escèniques, música i audiovisuals, i als beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania, entre d'altres.

En el cas de la infància, a més de 7,5 milions d'euros per a tarifes, també es preveuen 3,5 milions d'euros per pagar sobrecostos que han tingut les entitats d'infància per la COVID-19. També es crea una ajuda extraordinària per a les famílies acollidores de menors d'edat tutelats per la Generalitat (complement de 100 euros per acolliments entre el 13 de març i el 31 de desembre de 2020, independent de la duració).

Pel que fa al treball autònom, s'ha previst un ajut de 2.000 euros en un pagament únic per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica, sempre que s'estigui donat d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o a mutualitats alternatives, ja sigui perquè desenvolupa la seva activitat com a persona física o com una empresa amb personalitat jurídica i que compleixi els següents requisits econòmics: 

 
 
la base imposable de la darrera declaració de l'IRPF ha de ser igual o inferior a 35.000 euros i el rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros.

També s'ha aprovat una nova línia d'ajuts a professionals i tècnics de les arts escèniques, visuals, música i audiovisual i altres activitats culturals suspeses per la crisi sanitària, per valor de 3,6 milions d'euros. Es podran acollir a aquest ajut de 750 euros aquells que hagin tingut ingressos fins a 18.555 euros entre gener i setembre.

A més, s'ha aprovat un reforç de 40,5 milions d'euros per fer front a l'augment de les sol·licituds de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

Per últim, també s'han près tres mesures més en relació amb l'atenció als col·lectius vulnerables:

a) La flexibilització dels mecanismes de bestreta i justificació dels àmbits dels centres especials de treball de persones amb discapacitat per agilitzar-ne el finançament.

b) La pròrroga de l'execució d'actuacions en matèria de reforç social i educatiu per a població en zones d'alta immigració i l'habilitació pel 2021 d'ajuts a contractació de les professionals de la llar.

c) La flexibilització en els períodes d'execució de determinats programes de violència masclista per ajustar-ne el desenvolupament a la realitat COVID-19.