La Generalitat publica un nou decret pel reforç de la protecció del dret a l'habitatge

5/11/2020
Avui entren en vigor aquestes modificacions de la Llei 24/2015 per afrontar les conseqüències de la COVID-19.
El Decret llei 37/20, del 3 de novembre, modifica la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
Mentre duri l'estat d'alarma o les restriccions de mobilitat per motius sanitaris, s'han d'interrompre els desnonaments de famílies vulnerables fins que el gran tenidor propietari de l'habitatge ofereixi el lloguer social obligatori.
La prohibició dels desnonaments a persones vulnerables sense habitatge alternatiu es perllongarà durant la vigència de l'estat d'alarma o d'una mesura que comporti restriccions a la llibertat de circulació per raons sanitàries. La situació de vulnerabilitat s'ha d'acreditar amb un informe dels serveis socials corresponents.

 
 
Es consideren famílies o persones vulnerables tant les que ho són a conseqüència de la COVID-19 com les que ho eren abans, famílies que han ocupat el pis abans de l'actual estat d'alarma, persones a les quals se'ls ha acabat el contracte de lloguer i també les que paguen hipoteca en situació de vulnerabilitat.

Excepcionalment, també quedaran cobertes per la suspensió transitòria del desnonament durant l'estat d'alarma les persones o famílies que han ocupat un pis d'un gran tenidor entre juliol de 2019 i l'inici de l'actual estat d'alarma, el 25 d'octubre, si compleixen els requisits de vulnerabilitat i disposen del corresponent informe social. En aquest cas, però, no és obligatori oferir-los un lloguer social.
Finalment, en cas que els Mossos d'Esquadra o les policies locals rebin una denúncia sol·licitant mesures cautelars relatives a desocupacions d'habitatges de persones o famílies en risc d'exclusió residencial i ocupin l'habitatge, hauran de sol·licitar informe urgent als serveis socials competents, comunicant aquesta sol·licitud immediatament al Ministeri.