La Generalitat redueix un 50% el cànon de l'aigua

14/4/2020
L'Agència Catalana de l'Aigua aplicarà aquesta mesura durant els mesos d'abril i maig amb caràcter universal.
L'Ajuntament de Bigues i Riells es fa ressò de les mesures preses pel Govern de la Generalitat en el cànon de l'aigua. A través de l'Agència Catalana de l'Aigua, la Generalitat ha decidit aplicar una reducció del 50% del cànon de l'aigua, amb caràcter universal, per a tots els usuaris domèstics durant els mesos d'abril i maig.
Aquesta mesura també es fa efectiva al món empresarial, aplicant una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d'activitats econòmiques. Així mateix, i per als col·lectius més vulnerables que ja avui s'estan beneficiant del cànon social zero en el primer tram (o aquells que hi puguin entrar a partir d'aquesta nova crisi provocada pel virus COVID-19), s'amplia, per la resta de trams, la gratuïtat del cànon social, en cas que el seu consum se situï per sobre del primer tram.
Més de 50.000 famílies es beneficien actualment del cànon social. Aquestes mesures volen ser un ajut social i d'atenció per a les famílies en aquests moments de dificultat i un suport a les empreses per tal d'ajudar a garantir l'activitat econòmica. El cost aproximat d'aquestes mesures que aportaran liquiditat a les famílies i a les empreses ascendeix a 50 milions d'euros.
 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua està en contacte amb les empreses subministradores d'aigua perquè siguin elles les que incorporin les bonificacions, automàticament, als rebuts de l'aigua dels mesos d'abril i de maig. D'aquesta manera, ni la ciutadania, ni els ajuntaments, ni les empreses no hauran de fer cap gestió addicional.
L'Agència Catalana de l'Aigua disposa d'una altra bonificació (l'ampliació de trams) a què actualment estan acollits més de 408.000 abonats. L'Ajuntament de Bigues i Riells difon aquestes mesures per tal que se'n puguin beneficiar totes les famílies que compleixin els requisits per demanar el cànon social o les bonificacions d'ampliació de trams. Aquí en torbareu més informació.
Des de l'Agència es garanteix que els serveis bàsics d'abastament, de sanejament i d'accions de control del medi hídric en cas d'incidències estan assegurats.