Ja es poden sol·licitar les besques de material escolar (curs 2018-2019) i beques per a la realització esportiva

20/6/2018
Fins al 6 de juliol es poden tramitar els ajuts adreçant-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
Des del 18 de juny i fins el 6 de juliol es poden sol·licitar les beques de material escolar i les beques de realització esportiva a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà situada al Centre Cívic i Cultural El Rieral de Bigues.

Les sol·licituds es poden recollir i presentar de dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h i el dijous dia 21 de juny, de 16.00h a 19.00h. Cal presentar-les degudament omplertes a la mateixa OAC, juntament amb la documentació que acredita les circumstàncies que s’al·leguen.

En qualsevol cas, la documentació relacionada amb aquestes bases està disponible al web de l’Ajuntament a través de l'enllaç que s'adjunta a peu de pàgina.Les resolucions es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament, en el tauler d’anuncis, https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=802350006, i se’n penjarà una còpia al tauler d’edictes del Centre Cívic i Cultural El Rieral.

Beques per a material escolar

Es poden beneficiar d'aquest ajut els alumnes que estiguin empadronats al municipi, matriculats en centres d’educació infantil, primària i secundària i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.Es destina un import 14.000 euros a aquests ajuts.

El document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne (codi identificador únic que assigna a cada alumne el Departament d’Ensenyament), serà el número identificatiu per consultar la resolució.

Beques per la realització d'activitat esportiva

Fins al 6 de juliol també es poden demanar els ajuts per a la realització d’activitats esportives 2018. Aquestes beques estan destinades a infants i joves d’entre 4 i 18 anys que facin esport en una entitat esportiva de Bigues i Riells i que compleixin amb els requisits econòmics que s’estableixen a les bases reguladores de la convocatòria.

Es destina un import de 10.000 euros per a totes les sol·licituds que compleixin amb els requisits.