L’Ajuntament de Bigues i Riells convida la població a participar al pròxim Ple telemàtic

17/7/2020
El dijous 23 de juliol a les 14.00 hores, el Consistori retransmetrà el plenari a través del seu canal de Youtube i s'adreçaran els missatges de la població als grups polítics
Tens precs? Preguntes? Ara és la teva: participa al pròxim Ple telemàtic. Aquesta és la proposta que fa l'Ajuntament de Bigues i Riells per convidar la població a ser part dels plens de manera virtual.

Les persones que vulguin fer arribar precs o preguntes poden enviar un correu electrònic abans de dimecres 22 de juliol a alcaldia@biguesiriells.cat. Al missatge cal indicar nom, cognom, telèfon i pregunta o prec.

L'alcalde, les regidores i els regidors intentaran respondre totes les preguntes en directe. Si hi ha qüestions que no es puguin resoldre durant el Ple, les persones que les havien formulat rebran les respostes a través del correu electrònic.

El pròxim Ple de l'Ajuntament de Bigues i Riells tindrà lloc el proper dijous 23 de juliol a les 14.00 hores al canal de Youtube del Consistori.

 
 
Ordre del dia

1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Assabentat dels decrets d'alcaldia.
3. Proposta d'aprovació de les xifres del padró d'habitants a 1 de gener de 2020. (SCR/2020/105).
4. Proposta d'aprovació de dissolució del Consell de Poble de Riells del Fai. (SCR/2020/130).
5. Proposta d'aprovació de les Festes Locals per l'any 2021 (SCR/2020/118).
6. Proposta d'aprovació de la Moció de suport a les lluites per a l'eliminació de la discriminació social presentada pel grup municipal d'ERC i l'adhesió del grup municipal del PSC (SCR/2020/131).
7. Compatibilitat laboral de l'enginyer municipal.
8. Mocions d'urgència.
9. Precs i preguntes.