L’empresa OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS EGARA, SL renuncia a l’execució de les obres de la plaça de Riells del Fai per falta de liquiditat

16/6/2022
Els serveis jurídics del consistori treballen per trobar una alternativa per poder adjudicar novament els treballs al més aviat possible.
L’empresa OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS EGARA, SL ha presentat a l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai la seva renúncia a l’execució de les obres de la plaça de Riells del Fai al·legant falta de liquiditat econòmica per part de l’empresa.

Els serveis jurídics del consistori treballen per aconseguir una alternativa i poder trobar una nova empresa i adjudicar els treballs al més aviat possible.
 
 
Actualment, amb l’increment dels preus de subministrament, hi està havent diverses incidències a la comarca en l’àmbit de l’execució d’obres, com ara els casos de renúncia per part de la constructora Abolafio, que han afectat diverses poblacions.

Bigues i Riells del Fai, fins ara, no havia patit cap conseqüència del context socioeconòmic. L’empresa ha presentat la seva renúncia abans de la signatura del contracte, per tant, el procediment de contractació tramitat quedarà desert, ja que era l'única empresa que s'hi va presentar. Això permet a l'Ajuntament iniciar un procediment de contractació negociat, que podria facilitar trobar una nova empresa amb més agilitat.