L'abandonament d'andròmines està sota sanció

6/4/2018
Els objectes i productes que ja no es puguin fer servir cal dur-los a la deixalleria.
L'Ajuntament de Bigues i Riells recorda a la ciutadania que, segons l'Ordenança de Civisme, "no està permès llençar, abocar, dipositar o abandonar en tot el terme municipal cap mena de producte o objecte en estat sòlid, líquid o gasós".

L'abandonament d'andròmines es considera una infracció greu. Aquest tipus d'infraccions es poden sancionar amb multes de fins a 200 euros.

Des del Consistori es remarca que abandonar objectes a la via pública està prohibit i es destaca la importància de la col·laboració veïnal en la detecció d'un comportament incívic per abandonament de residus allà on no toca. En aquests casos és de gran utilitat fer una trucada de denúncia a la Policia Local per tal d’evitar accions d'aquest tipus.

D'altra banda, s'insisteix que dur els objectes a la deixalleria està bonificat. De fet, utilitzar la deixalleria un mínim de deu cops l’any es premia amb un 15% de descompte en el rebut de la taxa d’escombraries.

L'horari de la deixalleria és els dimarts de 16.00 h a 19.00 h, de dimecres a divendres de 9.30 h a 13.30 h i de 16.00 h a 19.00 h, el dissabte de 9.00 h a 15.00 h i el diumenge de 9.00 h a 14.30 h. Els mesos de juliol i agost l'equipament obre els dimarts de 16.00 h a 19.00 h i de dimecres a diumenge de 8.00 h a 14.00 h.
A més a més, l'Ajuntament recalca l'existència del servei de recollida de mobles mensual municipal, que es fa l'últim dijous de cada mes i tan sols cal fer una trucada a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Bigues i Riells també compta amb un ampli servei de recollida de residus que inclou totes les fraccions: paper (dimarts i dimecres), envasos (dimarts i dijous), vidre (mensual) i orgànica i rebuig (dilluns, dimecres, divendres i dissabte).