L'abocament d'uralita no està permès i suposa un risc per la salut i el medi ambient

11/5/2020
El Consistori ha detectat l'abandonament d'aquest residu a la via pública i als espais naturals.
El fibrociment, fibrociment d'amiant o uralita és un material de construcció compost per ciment i fibres d'amiant que li donen una gran resistència mecànica i al mateix temps una gran lleugeresa i resistència a la intempèrie. Per aquest motiu, s'emprava com a tancament de façanes, cobertes lleugeres o bé, per a la fabricació de canonades o xemeneies.

Ara bé, la inhalació de partícules d'amiant pot ser molt perjudicial per a la salut, pot causar fibrosi dels pulmons (asbestosi) o diversos tipus de càncer, fet que ha suposat la seva prohibició en la construcció.

La Policia Local de Bigues i Riells ha detectat tres abocaments d'aquest material a la via pública, a la zona de Can Xifreda i de Manantials durant el confinament.


 
La retirada d'aquest material suposa un sobrecost per al Consistori, ja que cal tractar de manera especial el material atenent als riscos que suposa per les persones i el medi ambient.

L'Ajuntament de Bigues i Riells recorda que, segons l'ordenança de civisme municipal, l'abocament d'aquest material està penalitzat amb sancions de fins a 500€.