L'Ajuntament atorga una subvenció a les AMPA dels centres docents de Bigues i Riells per socialitzar els llibres de text el curs 2016-2017

12/12/2016
El pressupost municipal preveu quasi 74.000 euros en projectes de Socialització de llibres de text per al curs 2015-2016.

L'alcalde, Joan Galiano, ha signat aquest matí un conveni amb els presidents de les AMPA de cada un dels centres docents del municipi, atorgant-los una subvenció segons les necessitats de cada centre per al curs 2016-2017 pel que fa a la compra de llibres de text.

El curs 2010-2011 el Consell Escolar de l'escola El Turó i el de l'escola El Colomer van aprovar el Projecte de Socialització de Llibres de Text de cada centre, després de múltiples reflexions com a escoles, i també després d'arribar a un acord amb les respectives Associacions de Mares i Pares de cada centre, que són les que gestionen el projecte. El Projecte de Socialització de les escoles preveia un finançament a tres bandes: subvenció de la Generalitat de Catalunya, subvenció de l'Ajuntament de Bigues i Riells i quotes anuals de les famílies.

La implementació del Projecte de Socialització de Llibres de Text a l'institut Maria de Bell-lloc va començar més tard, concretament el curs passat, i gestionada també per la seua AMPA. El projecte de Socialització es va iniciar només per als cursos 1r i 3r d'ESO perquè es preveia pel Departament d'Ensenyament un canvi en els llibres de text de 2n i 4t d'ESO. Durant aquest curs escolar 2015-2016 el 73,6% dels alumnes de 1r d'ESO i el 71,6% dels alumnes de 3r d'ESO han participat en el Projecte.

A les escoles, el primer any d'implantació (2010-2011), la participació dels alumnes del Turó va ser d'un 65,68% i del 85% al Colomer. El passat curs escolar 2015-2016, la participació en el projecte es va ampliar fins al 78,12% al Turó i al 91% al Colomer.


Els 73.942,91 € del Pressupost municipal del 2016 destinats a subvencionar les AMPA, segons les necessitats plantejades des de cada centre docent, per la compra de llibres i/o llicències digitals el curs 2016-2017 (la previsió de temps útil de cada llibre es preveu d'un mínim de quatre anys), s'ha repartit de la següent manera: 3.246,00?€ al Turó, 16.034,51?€ al Colomer i 54.662,40?€ al Maria Bell-lloc.


La voluntat de l'equip de govern és subvencionar a partir del curs escolar 2016-2017 les successives compres dels llibres/llicències digitals incloses en els Projectes de Socialització de Llibres de Text dels centres docents del municipi, per permetre que no s'hagin de girar quotes anuals a les famílies per aquest concepte. Aquesta subvenció té la finalitat de garantir i consolidar el Projecte de Socialització, considerant que amb aquest projecte es garanteix la cohesió social i la igualtat d'oportunitats, l'estalvi econòmic i ecològic, i es promouen en l'àmbit de l'educació els valors de la solidaritat, el respecte pel bé comú, la sostenibilitat.

Un primer pas cap a l'objectiu d'una escola pública, gratuïta i de qualitat.