L'Ajuntament de Bigues i Riells flexibilitza els pagaments dels impostos i de les taxes

27/3/2020
El Consistori ajorna la primera fracció dels rebuts domiciliats de l'IBI del maig i la trasllada al desembre, entre d'altres per minimitzar el perjudici econòmic als contribuents.
Des de la declaració de la crisi sanitària per la COVID-19, l'Estat va anunciar que suposaria, inevitablement, un impacte negatiu en l'economia del país, a causa de la incertesa de la situació. Per aquest motiu, es va emetre un Reial Decret en què s'especificava que la prioritat havia de ser minimitzar l'impacte social d'aquesta crisi sanitària.

Per aquest motiu, amb l'objectiu de minimitzar el perjudici econòmic per als contribuents i facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries, l'Ajuntament de Bigues i Riells anuncia la flexibilització dels pagaments d'impostos i taxes.

Atès el caràcter extraordinari i excepcional de les circumstàncies derivades de la declaració de l'Estat d'Alarma provocada per la crisi sanitària s'adopten, amb urgència, un seguit de mesures per pal•liar la situació:

En primer lloc, es prorroga el termini de cobrament dels rebuts de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica fins al 2 de juny de 2020. Els rebuts domiciliats es cobraran a principis de juny.

En segon lloc, es prorroga també el cobrament voluntari dels següents impostos fins al 3 de setembre de 2020:
  • L’IBI no domiciliat s'ajorna del 04/05/20202 al 03/09/2020.
  • La taxa de gestió residus domèstics no domiciliada s'ajorna del 04/05/20202 al 03/09/2020.
  • La taxa de gestió de residus comercials no domiciliada s'ajorna del 04/05/20202 al 03/09/2020.
  • La taxa de servei de clavegueram s'ajorna del 04/05/20202 al 03/09/2020
  • La taxa de servei d'escombraries selectives s'ajorna del 04/05/20202 al 03/09/2020
En tercer lloc, s'ajorna la primera fracció dels rebuts domiciliats dels següents impostos i taxes fins l’1 de desembre del 2020:

  • La primera fracció de l’IBI dels rebuts domiciliats s'ajorna fins al 01/12/2020.
  • La primera fracció de la taxa de gestió de residus comercials dels rebuts domiciliats s'ajorna fins l’1/12/2020.
  • La primera facció de la taxa de gestió de residus domèstics dels rebuts domiciliats s'ajorna fins l’1/12/2020.
 
Amb aquesta mesura, els rebuts domiciliats d'aquests conceptes es cobraran fraccionats a principis de juliol, setembre, novembre i desembre del 2020.

En quart lloc, les taxes de l'escola bressol municipal la Puput, les dels cursos i tallers municipals, la d'ocupació de la via pública per taules i cadires o d'altres en les quals el servei no s'hagi prestat o no s'hagi pogut gaudir de l'aprofitament del domini públic, només es liquidarà la part proporcional corresponent al que s'hagi pogut realitzar efectivament.

Així doncs, s'ha ajornat el cobrament de la taxa de l'escola bressol del mes de març, que se’n passarà el cobrament de la part proporcional un cop finalitzat l'Estat d'Alarma. En aquest sentit, ja que no es preveu la prestació del servei durant el mes d'abril, no es generarà cap rebut.

En cinquè i últim lloc, pel que fa a les deixalles d'origen comercial, es carregarà l'import aprovat en les Ordenances Fiscals d'aquest 2020. Un cop finalitzat el període d'excepcionalitat, l'Ajuntament habilitarà els mecanismes necessaris per poder bonificar o subvencionar la part de la taxa corresponent al termini en què els comerços no hagin pogut realitzar la seva activitat a causa de la COVID-19.

L'alcalde de Bigues i Riells, Joan Galiano, ha agraït l'esforç de l'àrea de Serveis Econòmics i de la regidora Mayte Escobar per donar resposta a aquesta situació.

Galiano també ha explicat que des del Consistori "es demana que l'Estat i la Generalitat s'escarrassin per ajudar la població i les administracions locals, de manera que esperem que tothom respongui a l'altura de les circumstàncies, com ho estan fent les biguetanes, els biguetans, els riellencs i les riellenques".

La regidora de Serveis Econòmics i de Serveis Socials, Mayte Escobar, ha explicat la voluntat del Consistori: "Des del minut zero treballem per atendre totes les situacions esdevingudes per aquesta situació nova i inesperada per a tothom. Per encàrrec de l'alcaldia, estem fent seguiment de totes les mesures que ens proposen des de l'Estat i de la Generalitat que esperem que es concretin amb ajuts directes".

Escobar també ha insistit en el fet que les mesures plantejades són aquelles autoritzades per l'ORGT i la Diputació de Barcelona, que han vist la llum un cop valorada la seva viabilitat tècnicament.