L'Ajuntament de Bigues i Riells ofereix dues places de garantia juvenil

26/7/2019
El Consistori cerca dues persones amb un cicle superior o bé un grau universitari per a desenvolupar les tasques de tècnic auxiliar de Medi Ambient i de tècnic auxiliar de Participació Ciutadana
L'Ajuntament de Bigues i Riells ofereix dos llocs de treball al Consistori en règim de garantia juvenil. D'una banda, hi ha la necessitat de contractar un tècnic auxiliar de Medi Ambient. De l'altra, cal un tècnic auxiliar de Participació Ciutadana.

El programa Garantia Juvenil, subvencionat amb fons europeus, busca oferir un lloc de treball amb bones condicions a aquelles persones entre anys amb un grau universitari o bé un cicle superior.

El Consistori publicarà més informaicó sobre l'estat de les places un cop s'hagin publicat les bases d'aquestes. Llavors es podrà fer la sol·licitud, que quedarà ressolta a través del tauler d'anuncis del lloc web de l'Ajuntament.

Condicions de la plaça de tècnic auxiliar de Medi Ambient

El requisit principal per ocupar aquest lloc de treball és comptar amb una titulació superior relacionada amb l'àrea (un cicle superior, una llicenciatura o grau en biologia o bé ciències ambientals).

Les funcions d'aquesta plaça seran tasques d'inspecció i control mediambiental (en qualsevol tipologia de sòl, en relació activitats econòmiques o bé obres); elaboració dels corresponents informes; seguiment i control del servei de gestió de residus i neteja viària, així com l'activitat realitzada per l'empresa que gestiona el servei; control del servei de manteniment d'espais verds, control de plagues, etc . 

Així com l'activitat realitzada per les empreses de servei; divulgació de la informació relacionada amb el medi ambient i la salut pública; suport al control municipal d'animals de companyia i a la tinença responsable d'animals, i altres funcions que es puguin encomanar per part de la direcció política o tècnica de l'àrea de Serveis al Territori.
L'horari de treball podrà ser de 7.30 hores a 15.00 hores o bé de 8.00 hores a 15.30 hores, realitzant un total de 37 hores setmanals. La categoria d'aquesta plaça és C1.
Condicions de la plaça de tècnic auxiliar de Participació Ciutadana

El requisit principal per ocupar aquest lloc de treball és comptar amb una titulació superior relacionada amb l'àrea (grau universitari o bé titulacions equivalents en la branca de les ciències socials, ciències de l'educació i jurídiques).

Les funcions d'aquesta plaça seran tasques de suport als consells municipals de participació ciutadana i als espais de participació anàlegs; preparació de documentació prèvia i posterior a les sessions de participació; desenvolupar i fer el seguiment dels acords presos en les sessions; donar suport als espais i programes transversals de dinamització i participació associativa; programar, elaborar i executar projectes de participació ciutadana i desenvolupament de programes de dinamització en el municipi; donar suport tècnic en matèria de participació ciutadana, tant a la resta de personal de l'ajuntament com a les mateixes entitats; impulsar mecanismes de participació en la corporació, i altres funcions que es puguin encomanar per part de la direcció política o tècnica de l'àrea de Serveis a les Persones.

L'horari de treball podrà ser de 7.30 hores a 15.00 hores o bé de 8.00 hores a 15.30 hores durant dos matins a la setmana. Partint d'un total de 37 hores setmanals, la resta del temps s'haurà de distribuir en tardes i caps de setmana segons necessitats del servei. La categoria d'aquesta plaça és C1.