L'Ajuntament de Bigues i Riells reforça la protecció antiincendis

19/2/2019
El Consistori consolida una franja específica pel barri de Manantials atesa la seva disposició d'una única via d'entrada i de sortida.
El Consistori ha tornat a apostar per l’obertura i manteniment de franges de protecció per evitar incendis forestals. Al llarg del 2018, s’ha actuat a les franges de Can Fabrera, Can Carreres i Diamant, una superfície total de 8,06 Ha. Pel que fa a les parcel•les municipals, se n’ha netejat mitja Ha al barri Castell de Mont¬bui.

Aquests treballs han tingut un cost de 34.509,47€ i han estat subvencionats, en part, per la Diputació de Barcelona.

El 2017, es va netejar la franja de Font del Bou i 5,5 Ha de parcel•les municipals a Can Fabrera, Castell Montbui, la Pineda, Font del Bou i Can Barri. Enguany, també s’ha fet el manteniment de la part del riu Tenes, que travessa el muni¬cipi, i dels seus torrents, a través de l’actuació selectiva (eliminant espècies invasores i des¬brossant la llera).

Joan Galiano, alcalde de Bigues i Riells i regidor d'Urbanisme i de Sostenibilitat, ha explicat la voluntat de fons que té l'actuació: "Des de la regidoria vetllem per un bon manteniment de les franges, ja que és vital en circumstàncies de risc d'incendis al territori. El Consistori treballa en la prevenció d’ incendis a través de l’obertura de franges perimetrals de protecció".

Des del Consistori es recorda als veïns que la seva col•laboració en el manteniment del territori i la comunicació de possibles incidències és essencial.
Un accés més segur al barri de Manantials

En el marc de la normativa de prevenció d'incendis, el Consistori ha volgut apostar per una via d'evacuació segura a través de la consolidació d'una franja.
El fet que el barri de Manantials només tingui una única via d'entrada i de sortida ha fet necessària l'actuació. S'ha creat i netejat una zona de seguretat, d'un quilòmetre de longitud i de 25 metres d'amplada franquejant el carrer Can Mainou.

D'aquesta manera, s'ha augmentat la protecció contra possibles incendis, abaixant la càrrega de combustibilitat reduint l'arbrat, i a més, també se’n facilita l'evacuació.
A més, en el marc d'aquests treballs, s'ha dut a terme la retirada d'arbres en risc de caiguda sobre la via pública i s'ha netejat el camí interior preexistent que connecta la franja amb l'inici de la urbanització.
El cost del desbrossament, de l'esporgada, l'aclariment de la cobertura dels arbres i de la direcció de l'obra ha estat de 8.107€. El barri de Manantials ara ja gaudeix d'un accés més segur.