Nou contracte de pavimentació

24/9/2021
El consistori destinarà 100.000,00 € més a la reparació i millora de l’asfaltat de la via pública del municipi.
L’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai ha adjudicat el nou contracte de les obres de reparació i millora de paviments i elements d'urbanització de la via pública. La Junta de Govern Local ha aprovat la contractació de ROGASA, CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU per a l’execució d’aquests treballs, amb una proposta de baixa sobre els preus continguts en el plec de prescripcions tècniques del 28,50%.

El consistori destinarà 100.000,00 € del pressupost municipal d’aquest any a aquesta nova campanya d’asfaltats, que, sumats al pressupost de les dues campanyes anteriors, fetes entre els anys 2020 i 2021, ascendeixen a un total de 320.00,00 €.

La nova campanya de pavimentació podrà iniciar-se aquest mes d’octubre.

 
 
Aquest contracte d’obres permet a l’Ajuntament fer actuacions de manteniment, reparació i millora de la pavimentació i altres elements d’urbanització dels carrers de manera ràpida i eficaç, ja que es poden anar encarregant els treballs a l’empresa contractada d’acord amb les condicions i les prescripcions tècniques ja fixades de forma genèrica en el procediment de contractació, sense que sigui necessari elaborar i aprovar el projecte d’obres per a cada una de les actuacions.

A més a més, enguany, també es licitaran les obres de l'avinguda de Santa Eulàlia, on es farà una actuació integral de reurbanització, amb una forta inversió per donar resposta a la situació actual d'aquest carrer. En aquests moments, s’està acabant de redactar el projecte d’obres i una vegada aprovat, es farà el procediment per a la contractació de les obres.