Nova línia d'ajuts al lloguer per famílies amb dificultats provocades per la COVID-19

21/5/2020
La Generalitat de Catalunya convoca un paquet directe d'ajudes de 14,5 milions d'euros per a unitats familiars amb vulnerabilitat econòmica.
La Generalitat de Catalunya ha anunciat una nova línia d'ajuts al lloguer per les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la COVID-19.

Qui el pot sol·licitar?

Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer, que l'habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de la COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar (ERTO, pèrdua d'ingressos...).

L'ajut que es concedirà serà directe i s'haurà de destinar o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat a l'Institut de Crèdit Oficial (ICO).

L'ajut es pot concedir per un màxim de sis mensualitats de la renda de lloguer, des de l'abril fins al setembre de l'any 2020, i per un import màxim mensual que varia segons la ubicació de l'habitatge. A la demarcació de Barcelona és de 750 euros.

Els ajuts es concediran per ordre d'entrada de les sol·licituds al registre corresponent, quan aquestes vagin acompanyades de la documentació completa, fins a exhaurir el pressupost.

Presentació telemàtica i atenció telefònica

Les persones interessades poden sol·licitar l'ajut fins al 30 de setembre de 2020, preferentment a través de mitjans electrònics, i consultar tota la informació sobre aquest ajut al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. També s'ha posat en funcionament un número d'atenció telefònica específic (900 922 841) per atendre les persones interessades a optar aquest ajut i assessorar-les. L'atenció telefònica serà de 9.00 a 14.00 hores.
 
Les sol·licituds s'han de presentar en l'imprès normalitzat degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació requerida. S'aconsella fer les sol·licituds a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.

També es poden presentar a les Oficines locals d'Habitatge i a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en horari de registre. L'Oficina Comarcal d'Habitatge del Vallès Oriental romandrà tancada mentre duri l'Estat d'Alarma. No obstant això, ha habilitat dues línies telefòniques (93 860 07 08 / 667 99 21 35) i un correu electrònic (habitatge@vallesoriental.cat), per oferir suport en la tramitació telemàtica.

Més informació

L'Ajuntament de Bigues i Riells publica la documentació elaborada per l'Oficina Comarcal d'Habitatge pensada per resoldre preguntes freqüents i les guies publicades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Pel Consistori aquesta eina és clau i recorda que a Bigues i Riells també s'ofereix assessorament realitzar els tràmits a través de la regidoria de Suport a l'Habitatge Digne. Per qualsevol dubte es pot contactar amb l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (93 865 62 25).