El Pla Local d’Igualtat fa un pas més

17/2/2023
El personal tècnic i polític de l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai es forma en perspectiva transfeminista.
El Pla Local d’Igualtat i Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere de Bigues i Riells del Fai avança a bon ritme. La regidoria d’Igualtat i la regidoria d'LGTBIQ+ han sumat esforços per tirar endavant el Pla Local d’Igualtat del municipi.

Des del mes d’octubre, el personal tècnic municipal treballa en aquest pla a través del recurs de la Diputació de Barcelona i aquest mes s'han fet dues sessions de formació al personal tecnicopolític en perspectiva de gènere.

Dimecres 8 de febrer es va dur a terme una aproximació al moviment feminista i les assistents van prendre consciència del fet que vivim en un sistema cisheteronormatiu, basat en creences naturalitzades i normalitzades.

Pel que fa al plantejament de les polítiques públiques es va exposar la piràmide de la violència, que mostra la violència directa (la violència física i més visible) al capdamunt però s’incideix en la seva base: la violència simbòlica (cultural) i la violència estructural (de les institucions), com a punt de partida.

En la perspectiva LGTBIQ+, es van abordar conceptes com el sexili i la necessitat de crear un xarxa d’iguals, de referents i d’entorns segurs, entre d’altres.

 
 
Aquest dimecres, 15 de febrer, s’ha dut a terme la segona sessió de formació del personal tecnicopolític en perspectiva de gènere. Aquesta segona part s’ha centrat en la creació de polítiques públiques locals amb perspectiva de gènere i LGTBIQ+ concretes en tots els àmbits.

Durant la sessió s’ha exposat la importància d’incorporar de manera integral a la mirada local la interseccionalitat, la transversalitat, la diversitat i la despatologització.

Des de l’octubre s’està elaborant una diagnosi de les polítiques de gènere que vertebrarà el pla. Actualment, s’han fet entrevistes al personal municipal per conèixer el funcionament dels serveis i s’ofereix formació en polítiques d’igualtat de gènere i LGTBIQ+.

A més, s’ha creat un grup de discussió amb tècniques de les àrees de l’ajuntament per detectar els reptes de la transversalització de gènere. També hi ha prevista la creació d’un grup de discussió obert a la ciutadania, un grup de discussió amb entitats feministes i un grup de discussió amb l'alumnat delegat dels instituts.

L’elaboració del Pla s’allargarà fins a finals de curs per tal de recollir, de manera exhaustiva, la situació del municipi i proposar accions viables.