El ple constitueix la Comissió de Seguiment del Pressupost 2021 i aprova el DUPROCIM

31/5/2021
El plenari ordinari del mes de maig també ha aprovat el canvi definitiu de nom del municipi: de Bigues i Riells a Bigues i Riells del Fai.


Recupera el ple al canal de You Tube i a la Videoacta, consultant per punts de l'ordre del dia i per partits polítics.
Dijous 27 de maig es va celebrar el ple ordinari de l'Ajuntament de Bigues i Riells. Entre els punts de l'ordre del dia es va crear i compondre la Comissió de Seguiment del Pressupost per l'any 2021. Es va aprovar per unanimitat i es va designar José Gómez (Grup Mixt) com a president.

També es va presentar i aprovar per unanimitat el DUPROCIM, el Document Únic de Protecció Civil Municipal que, a petició de la Comissió, inclou l’escenari de la pandèmia.

En aquesta línia, es va aprovar, per 12 vots a favor d’ERC i PSC, 1 vot en contra del Grup Mixt i 2 abstencions d’AGBIR i C’s, la modificació del contracte de serveis de neteja d'equipaments municipals, amb una ampliació i reforç als equipaments educatius per la prevenció de la COVID-19.

A més, es va fer l’aprovació definitiva i per unanimitat del canvi de nom del municipi de Bigues i Riells pel de Bigues i Riells del Fai. Amb aquest canvi l’equip de govern busca atorgar i reconèixer la singularitat del poble de Riells del Fai

També es va aprovar, per unanimitat, la pròrroga de la qualificació de zona turística al municipi de Bigues i Riells.

Pel que fa a l'expedient d'expropiació forçosa de la finca número 1 de la relació de béns i drets afectats pel projecte constructiu "Millora de la intersecció entre la carretera BP-1432 i la BV-1483 TM Bigues i Riells" de la Diputació de Barcelona, es va aprovar amb els vots d’ERC i PSC i les abstencions de d’AGBIR, C’s i del Grup Mixt.
 
El grup municipal d'AGBIR va presentar la "Moció sobre cables aeris de telecomunicacions" i es va aprovar per unanimitat. El PSC va proposar fer-ne una ordenança i l'equip de govern ho va recollir.

El grup municipal d’ERC va presentar la “Moció per declarar Bigues i Riells del Fai com a municipi de llibertat LGTBIQ" i es va aprovar per unanimitat.

També es va aprovar per unanimitat l'addenda d’actualització del conveni tipus ASGEL per l'assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d'assistència en la gestió econòmica local i el nomenament del Jutge de Pau.

A banda, es va aprovar, amb 12 vots a favor i l’abstenció de C's, la compatibilitat del lloc d'arquitecte municipal amb l'activitat privada.

A més, es va presentar i aprovar per unanimitat l'assabentat dels decrets d’alcaldia, de l'informe d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del 1r trimestre de 2021, de l'informe de morositat del 1r trimestre de 2021, de la liquidació del pressupost de l'any 2020 i de les modificacions de crèdit 1/2021, 2/2021 i 3/2021.