Ple extraordinari: cartipàs

23/6/2023
Ahir, 22 de juny, es van fer els nomenaments de la Junta de Govern Local, de les Tinences d’Alcaldia i la designació de regidories.
El 22 de juny es va celebrar el Ple de extraordinari per donar a conèixer el cartipàs, al Teatre Auditori Polivalent, on es van fer els nomenaments de la Junta de Govern Local, de les Tinences d’Alcaldia i la designació de regidories, a més del sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions generals del 23 de juliol.

ORDRE DEL DIA

1. Coneixement de les resolucions de l'alcaldia en matèria de nomenaments de membres de la Junta de Govern Local; tinences d’alcaldia; designació de regidories, àrees, serveis i responsables; Junta de Portaveus i delegacions de l’alcaldia.

2. Assabentat de constitució dels grups polítics municipals.

3. Proposta d'aprovació de l'establiment de la periodicitat de les sessions del ple.

4. Proposta d'aprovació de la creació i composició de les comissions informatives permanents i Comissió de Comptes.

5. Proposta d'aprovació de nomenament de representants de la corporació dels òrgans col·legiats, que siguin competència del Ple.

6. Proposta d'aprovació de les dedicacions i retribucions dels regidors municipals.

7. Sorteig membres de les meses electorals de les eleccions generals del 23 de juliol del 2023.

 
 
CARTIPÀS 2023-2027

Joan Josep Galiano Peralta
Alcalde
Regidor de Serveis Generals i de Governació
Regidor de Comunicació i Protocol, de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i de l'Arxiu Municipal
Regidor d'Urbanisme
Regidor de Medi Ambient
Regidor d'Esports
Regidor de Mobilitat
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-INDEPENDENTS-ACORD MUNICIPAL

Maria Teresa Escobar Gomera
1r Tinenta d’Alcaldia
Regidora de Serveis Econòmics
Regidora d’Igualtat
Regidora de Cultura
Regidora de Gent Gran
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-INDEPENDENTS-ACORD MUNICIPAL

Josep A. Tripiana Rivas
2n Tinent d’Alcaldia
Regidor d’Habitatge Digne
Regidor de Joventut
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-INDEPENDENTS-ACORD MUNICIPAL

Eva Martínez Olombrada
3a Tinenta d’Alcaldia
Regidora d’Educació
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-INDEPENDENTS-ACORD MUNICIPAL

Joan Moreno León
4t Tinent d’Alcaldia
Regidor d’Obres, Serveis i Manteniment
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Antoni Verdugo Perez
Regidor de Riells del Fai
Regidor de Promoció Econòmica i de Turisme
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-INDEPENDENTS-ACORD MUNICIPAL

Carolina Aragón Alcázar
Regidora de Serveis Socials
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-INDEPENDENTS-ACORD MUNICIPAL

Nico Mayolas Sebastian
Regidor d'LGTBIQ+
Regidor de Participació Ciutadana
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-INDEPENDENTS-ACORD MUNICIPAL

Laura Fabián Corbacho
Regidora de Noves Tecnologies, Administració Electrònica i Transparència
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

Lydia Mas Montoy
Regidora a l’oposició
GRUP MUNICIPAL VEIN@S BIGUES I RIELLS

Brigida Santiago Leiva
Regidora a l’oposició
GRUP MUNICIPAL VEIN@S BIGUES I RIELLS

Joan Condins Taxonera
Regidor a l’oposició
JUNTS PER BIGUES I RIELLS

Vicente Márquez Santana
Regidor a l’oposició
PARTIDO POPULAR