Plenari del mes de juliol

31/7/2023
El 27 de juliol s’ha celebrat el Ple ordinari del mes.
Dijous 27 de juliol es va celebrar el Ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai.

Aquests són els punts de l'ordre del dia que es van tractar:

1. Lectura i aprovació de l'acta de les sessions. Es va aprovar per unanimitat.
2. Assabentat dels decrets d'alcaldia.
3. Assabentat de l’informe trimestral de morositat corresponent al 4t trimestre del 2022.
4. Assabentat de l’informe trimestral d’estabilitat pressupostària corresponent al 4t trimestre del 2022.
5. Assabentat de la liquidació del pressupost de l’exercici 2022 (SSE/2023/85)
6. Assabentat de l’informe trimestral de morositat corresponent al 1r trimestre del 2023.
7. Assabentat de l’informe trimestral d’estabilitat pressupostària corresponent al 1r trimestre del 2023.
8. Assabentat del decret de modificació de crèdits 01/2023.
9. Assabentat del decret de modificació de crèdits 02/2023.
10. Assabentat del Pla de reducció de la temporalitat de les places estructurals de l’Ajuntament 2023-2025.
11. Proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2022. Es va aprovar.
 
12. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 05/2023. Es va aprovar per unanimitat.
13. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals corresponents a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l’exercici 2023 i següents. Es va aprovar per unanimitat.
14. Proposta d’aprovació inicial del Reglament per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball del personal al servei de l’Ajuntament. Es va aprovar per unanimitat.
15. Proposta d'aprovació dels dies festius locals per a l'any 2024. Es va aprovar per unanimitat.
16. Proposta d'aprovació de la xifra oficial del padró d'habitants a 1 de gener del 2023. Es va aprovar per unanimitat.
17. Proposta d’aprovació de la moció presentada pel grup municipal de Vein@s per la transformació de locals buits en planta baixa en habitatges de protecció pública. Es va deixar sobre la taula per revisió i nova proposta.
18. Proposta d’aprovació de la moció presentada pel grup municipal de Vein@s perquè l’Ajuntament tingui veu en la gestió de Sant Miquel del Fai. No es va aprovar.

Recupera el Ple a la carta

L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai disposa de vídeo acta. Aquest format permet poder consultar el Ple amb tot detall, fins i tot per punt de l'ordre del dia.

El consistori també compta amb un canal de You Tube des d'on es poden seguir i recuperar les emissions del ple.