Plenari del mes de juliol

30/7/2021
El 29 de juliol es va celebrar la sessió ordinària del ple telemàtic del mes.

Recupera el Ple en tot detal a través de la vídeo acta.
Dijous 29 de juliol es va celebrar el ple ordinari de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai. Aquests són els punts de l'ordre del dia que es van tractar:
 
1. Proposta d’aprovació de l'acta de la sessió anterior. Es va aprovar per unanimitat.

2. Assabentat de decrets de l’Alcaldia.

3. Proposta d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per l’any 2021. Es va aprovar.

4. Proposta d’aprovació de la modificació de la plantilla de personal municipal 2021. Es va aprovar.

5. Proposta d’aprovació del Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible PAESC Bigues i Riells. Es va aprovar.

6. Proposta d’aprovació de les actes d’avinença de mutu acord i de pagament i ocupació definitiva de l’expedient d’expropiació de béns i drets afectats pel Projecte constructiu de les obres de Millora de la Intersecció entre la carretera BP-1432 i la BV-1483 TM de Bigues i Riells. Cessió i posada a disposició de la Diputació de Barcelona de la finca identificada amb el número 1 de la relació de béns i drets a expropiar. Es va aprovar.

7. Proposta d’aprovació de les Festes Locals per l’any 2022. Es va aprovar.

8. Proposta d’aprovació de nomenament del càrrec de Jutge de Pau titular. Es va aprovar.
 
9. Proposta d'aprovació de la moció presentada pel grup municipal d'AGBIR sobre ''Sol·licitar a la Generalitat el procediment a seguir per la segregació de Riells del Fai''. Es va aprovar.

10. Proposta d’aprovació de la "Moció per la implantació del sistema de recollida porta a porta", presentada pel grup municipal d'AGBIR. Es va desestimar.

11. Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai a la Setmana Europea de la Mobilitat 2021. Es va aprovar.

12. Moció d'urgència sobre el finançament municipal. Es va aprovar.

El regidor José Gómez va excusar la seva assistència al Ple.

Recupera el Ple a la carta

L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai disposa de vídeo acta. Aquest format permet poder consultar el Ple amb tot detall, fins i tot per punt de l'ordre del dia.

El Consistori també compta amb un canal de You Tube on es poden seguir i recuperar les emissions del ple.