Plenari del mes de novembre

3/12/2021
El 25 de novembre es va celebrar el Ple ordinari en què es va presentar el nou regidor, Nico Mayolas.
Dijous 25 de novembre es va celebrar el ple ordinari de novembre de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai.

Aquests són els punts de l'ordre del dia que es van tractar:

1. Presa de possessió del càrrec de regidor de Nico Mayolas Sebastián.
Es va aprovar.

2. Proposta d’aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Es va aprovar.

3. Assabentat dels decrets d'alcaldia.

4. Assabentat de la resolució de l’alcaldia sobre la modificacióde l'organització i serveis municipals de regidories, motivada per la dimissió del càrrec de regidora de la senyora Judit Canal Bonamusa.

5. Assabentat de la resolució de l’alcaldia sobre la modificació de la constitució de la Junta de Govern, motivada per la dimissió del càrrec de regidora de la senyora Judit Canal Bonamusa.

6. Assabentat de l’informe d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, del tercer trimestre del 2021.

7. Assabentat de l’informe sobre morositat corresponent al tercer trimestre del 2021.

8. Proposta d’aprovació de la Modificació puntual del POUM PAU-9 Ca la Maria. Es va aprovar.

9. Proposta d’aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai i el Consorci Besòs Tordera relatiu al servei de neteja de la xarxa de clavegueram. Es va aprovar.

10. Proposta d’aprovació del codi ètic i de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai. Es va aprovar.

 
 

 

11. Proposta d'aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2021.
Es va aprovar.

12. Proposta d'aprovació de la moció presentada pel grup municipal d'ERC-AM, sobre "Moció en relació amb la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de l'impost de la Plusvàlua municipal" . Es va aprovar.

13. Proposta d’aprovació presentada pel grup municipal d'ERC-AM, sobre “Moció amb motiu del 25 de novembre. Dia internacional contra la violència envers les dones”. Es va aprovar.

14. Mocions d’urgència.

15. Precs i preguntes

El regidor Joan Moreno i el regidor José Gómez van excusar la seva assistència al Ple.

Presentació del regidor Nico Mayolas, al capdavant de la nova regidoria LGTBIQ+

Dijous 25 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional contra les violències masclistes, es va fer la presentació del nou regidor, Nico Mayolas. El nou regidor s’estrena amb una nova regidoria: LGTBIQ+. Nico Mayolas Sebastián és el primer regidor trans al govern de tota Catalunya

Xavi Florensa, director general de Polítiques LGTBI+ de la Generalitat de Catalunya, Coque Garcia, president de Sectorial d’ERC LGTBIQ+ i l’activista trans, Clara Palau, van assistir al plenari per mostrar el seu suport a Mayolas.

A més, durant el ple, es va explicar la reassignació de regidories. Actualment, Jesús Cano és regidor de Medi Ambient i de Cultura i Toni Vergudo, regidor de Promoció Econòmica, de Turisme i de Riells del Fai.

Recupera el Ple a la carta

L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai disposa de vídeo acta. Aquest format permet poder consultar el Ple amb tot detall, fins i tot per punt de l'ordre del dia.

El consistori també compta amb un canal de You Tube des d'on es poden seguir i recuperar les emissions del ple.