Plenari del mes de novembre

Imatge de la vídeo acta del consistori
25/11/2022
El 24 de novembre es va celebrar el Ple ordinari.
Dijous 24 de novembre es va celebrar el ple ordinari de novembre de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai.

Entre els punts de l’ordre del dia hi va destacar la presentació conjunta, per part de tots els partits polítics municipals actius al plenari, de dues mocions d’especial rellevància.

D’una banda, es va aprovar per unanimitat la moció amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones.

De l’altra, es va aprovar per unanimitat la moció per a la millora del finançament de l‘Administració Local.

Totes dues mocions van ser presentades pel grup municipal d'ERC amb l'adhesió dels grups municipals del PSC, Ciutadans i AGBiR.

Aquests són els punts de l'ordre del dia que es van tractar:

1. Proposta d’aprovació actes de les sessions anteriors.

2. Assabentat dels decrets d'alcaldia.

3. Assabentat de l’informe d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del 3r trimestre del 2022.

 
 
4. Assabentat de l’informe sobre morositat corresponent al 3r trimestre del 2022.
 
5. Proposta de ratificació del decret d'alcaldia número 2123/2022 de data 2 de novembre del 2022 relatiu a la constitució del dret d'usdefruit de la finca de Can Traver, per ser destinat a aparcament pel personal docent, administratiu i de serveis de l'escola El Colomer.

6. Proposta d'aprovació de la moció amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones presentada pel grup municipal d'ERC, amb l'adhesió dels grups municipals del PSC, Ciutadans i AGBiR.

7. Proposta d’aprovació de la moció per a la millora del finançament de l'Administració Local, presentada conjuntament pel grup municipal d'ERC i grup municipal AGBIR amb l'adhesió dels grups municipals del PSC i Ciutadans.

8. Mocions d'urgència.

9. Precs i preguntes.

Recupera el Ple a la carta

L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai disposa de vídeo acta. Aquest format permet poder consultar el Ple amb tot detall, fins i tot per punt de l'ordre del dia.

El consistori també compta amb un canal de You Tube des del qual es poden seguir i recuperar les emissions del ple.