Plenari del mes de setembre

29/9/2023
El 28 de setembre s’ha celebrat el Ple ordinari del mes.
Dijous 28 de setembre es va celebrar el Ple ordinari del mes de setembre de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai.

Aquests són els punts de l'ordre del dia que es van tractar:

1. Lectura i aprovació de l'acta. Aprovat.
2. Assabentat dels decrets d'alcaldia. Aprovat.
3. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidora. Aprovat.
4. Donar compte de l’informe sobre morositat corresponent al 2n trimestre de 2023. Aprovat.
5. Donar compte de l’informe de l'informe d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del 2n trimestre del 2023. Aprovat.
6. Proposta aprovació de la modificació parcial plantilla 2023 (llei 3/2023 policies locals). Aprovat amb l’abstenció de VEIN@S BIR, JUNTS PER BIR i PP.
7. Proposta de modificació parcial RLT (llei 3/2023 policies locals). Aprovat amb l’abstenció de VEIN@S BIR, JUNTS PER BIR i PP. 
8. Proposta d'aprovació de modificació de les dedicacions dels regidors/es al cartipàs. Aprovat amb l’abstenció de VEIN@S BIR i JUNTS PER BIR i el vot en contra del PP.
9. Moció "Implantació de la figura d'educador ambiental" presentada pel grup municipal de JUNTS PER BIR. No aprovada amb el vot en contra d’ ERC i PSC, l’abstenció de VEIN@S BIR i el vot a favor de JUNTS PER BIR i PP.
 
 
10. Moció "Modificació dels incentius per l'ús de la Deixalleria" presentada pel grup municipals de JUNTS PER BIR. No aprovada amb el vot en contra d’ ERC i PSC, l’abstenció de VEIN@S BIR i el vot a favor JUNTS PER BIR i PP.
11.Moció per millorar la recollida selectiva de residus, presentada pel grup municipal de JUNTS PER BIR. No aprovada amb el vot en contra d’ ERC i PSC, l’abstenció de VEIN@S BIR i el vot a favor de JUNTS PER BIR i PP.
12. Moció "Implantació del servei de recollida per la fracció dels residus de poda i jardineria" presentada pel grup municipal JUNTS PER BIR. No aprovada amb el vot en contra d’ ERC i PSC, l’abstenció de VEIN@S BIR i el vot a favor de JUNTS PER BIR i PP.

Recupera el Ple a la carta

L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai disposa de vídeo acta. Aquest format permet poder consultar el Ple amb tot detall, fins i tot per punt de l'ordre del dia.

El consistori també compta amb un canal de You Tube des d'on es poden seguir i recuperar les emissions del ple.