Es prorroguen les restriccions 15 dies més

11/11/2020
La Generalitat allarga el toc de queda i el confinament perimetral i municipal per a la contenció del brot de la pandèmia.
La Generalitat de Catalunya ha anunciat que resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 6.00 hores. A més,  Catalunya es troba en confinament perimetral i de divendres a les 6.00 hores a dilluns a les 6.00 hores s'hi afegeix el confinament municipal.
L'Ajuntament de Bigues i Riells recorda que s'exclouen de la prohibició de circulació els desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament. Per essencial s'entén:

- Un desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.

- Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què la feina no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.

S'hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

- Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses i recollida a l'establiment en els serveis de restauració.

- Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.

- S'hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent.
 
També s'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.

- Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.

- Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.

- Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 4.00 i les 6.00 hores.

- Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.

Igualment, durant l'horari de restricció de la mobilitat, es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos. La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Altres restriccions horàries

Els comerços poden obrir fins a les 21.00 hores.

- En el cas dels espais en què s'hi realitzen activitats culturals permeses, poden obrir fins a les 22.00 hores.

- Els establiments de restauració poden oferir el servei de recollida fins a les 22.00 hores i poden fer repartiment a domicili fins a les 23.00 hores.

Aquestes restriccions s'allarguen, inicialment, 15 dies més.