Es prorroguen les restriccions als municipis amb nivell 3 de Pla Alfa

19/7/2022
El Departament d’Interior ha aprovat una resolució, atesa la situació de greu risc d’incendi, que obliga a poblacions com Bigues i Riells del Fai a mantenir les limitacions.

Més informació.
El Departament d’Interior ha prorrogat les restriccions als municipis que es troben en el nivell 3 del Pla Alfa atesa la situació de greu risc d’incendi.

Com que es mantenen les temperatures extremes que van motivar, el 14 de juliol, la resolució que requeria restriccions i l'activació simultània del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) i del Pla ALFA en determinats municipis, el Departament d’Interior ha decidit prorrogar les restriccions amb una nova resolució.

Així doncs, a Bigues i Riells del Fai i a tots els municipis on està activat el nivell 3 del Pla ALFA, es mantenen les restriccions següents:

1. La suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Les activitats s'han de desplaçar a un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d'origen.

2. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.


3. La suspensió de l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària d'entre les 12.00 i les 18.00 hores, excepte a la recollida de fruita (inclosos productes hortícoles), la sega de l'alfals i altres herbàcies que es cullen en verd, llaurar els camps de rostoll i el conreu de l'arròs que resten excloses d'aquesta restricció.

4. La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals, inclosa la sega de les cunetes, excepte aquelles que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit.

 
 
5. La restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles. En el cas que motius de força major requereixin la utilització d'aquestes eines dins de la zona de restricció, caldrà comunicar prèviament els treballs a la sala central dels agents rurals (935617000) per si és necessari establir mesures de seguretat especifiques.

6. La limitació de la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals entre les 12.00 hores i les 19.00 hores.

7. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

8. Es recomana, a totes les persones que resideixen o transiten pel territori de Catalunya, l'aplicació de totes aquestes mesures, establertes en els punts anteriors, en tots els municipis de Catalunya.

9. L'incompliment d'aquestes limitacions, restriccions i suspensions pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i altres responsabilitats que se'n puguin derivar de l'ordenament jurídic vigent.

10. Les mesures contingudes en els punts anteriors seran vigents des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a les 00.00 hores del 22 de juliol del 2022.