Proves per obtenir els certificats de llengua catalana

25/1/2021
La inscripció està oberta de l'1 al 17 de febrer de 2021 i s'acreditaran els nivells A2, B1, B2, C1 i C2.


Inscripció

Més informació
La Generalitat de Catalunya convoca anualment les proves per obtenir els diversos certificats existents en llengua catalana. L'Ajuntament de Bigues i Riells informa la població que, enguany, es poden presentar sol·licituds des del dilluns 1 de febrer fins al dimecres 17 de febrer.

Les inscripcions es poden formalitzar telemàticament al web Tramits gencat o bé, presencialment, a les Oficines d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya. El pagament de les taxes es pot fer de l'1 al 18 de febrer, fins a les 22.00 hores.

Aquestes proves es convoquen per obtenir els certificats de llengua catalana en cinc nivells: nivell bàsic (A2), nivell elemental (B1), nivell intermedi (B2), nivell de suficiència (C1) i nivell superior (C2). Els certificats acrediten cinc nivells de competència lingüística en català, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.

 
 
Les proves estan obertes a qualsevol persona de 16 anys o més i no cal tenir cap titulació acadèmica prèvia per fer-les. Els exàmens es duran a terme a 18 municipis (Barcelona, Figueres, Fraga, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Perpinyà, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú) entre el 8 de maig i el 19 de juny, segons la localitat i el nivell.

Les proves per a l'obtenció de certificats oficials de català s'inscriuen en les polítiques del Govern de Catalunya per estendre l'ús del català i encaixen amb l'oferta de formació del Consorci per a la Normalització Lingüística. Els cursos organitzats pel Consorci permeten obtenir títols equivalents als certificats que s'obtenen en les proves de Política Lingüística.