Què implica la fase 0 del desconfinament?

4/5/2020
Reobertura al públic de botigues i serveis, inclosa la restauració i l'hostaleria, i obligatorietat de dur mascareta al transport públic.


Guia concreta per a perruqueries

Guia concreta per a establiments de roba
Avui, 4 de maig, comença la fase 0 del desconfinament. Aquest període implica l'autorització de la reobertura al públic dels locals i establiments de comerç al detall i de serveis professionals, inclosa la restauració i l'hostaleria, amb determinades condicions de seguretat.

L'Ajuntament de Bigues i Riells publica les preguntes freqüents sobre la reobertura, les guies de bones pràctiques i protocols establerts:

1. Quins establiments i locals poden obrir?
Totes les botigues i locals de serveis que havien estat tancats al públic amb motiu de l’estat d’alarma, si tenen una superfície no superior a 400 m².

2. I els centres comercials?
No, els centres comercials no podran obrir, com tampoc les seves botigues o establiments. Sí que podran fer-ho les botigues o establiments que tinguin un accés directe i independent des de l’exterior.

3. Puc anar directament a l’establiment?
No, has de demanar cita prèvia i desplaçar-t'hi en l’horari assignat per a la compra del producte o rebre el servei. No vagis a l’establiment si et trobes malament, tens diagnosticada la malaltia o estàs en aïllament.

4. Puc anar a qualsevol establiment de qualsevol municipi?
No, només està permès desplaçar-se a establiments del teu municipi, excepte que no n’hi hagi de disponibles d'allò que necessites. Es recomana anar a l’establiment més proper.

5. Tots els establiments poden fer sistema de recollida per emportar?
Sí, tots els establiments i locals que puguin obrir al públic i que no podien fer-ho anteriorment i sempre que estableixin un sistema de recollida esglaonat que eviti aglomeracions tant a l’interior com a l’exterior.

6. Les persones grans tindran preferència?
Sí, els establiments hauran d’establir un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de coincidir amb les franges horàries per fer activitat física d’aquest col·lectiu (de 10.00 a 12.00 h i de 19.00 a 20.00 h).

7. Quantes persones poden estar dins de l’establiment?
Només un client per cada persona treballadora.

8. Quanta estona hi puc estar?
Només la imprescindible per comprar el producte o rebre el servei.

9. Quantes persones pot atendre cada persona treballadora?
Només una persona individualment. En cap cas en pot atendre més d’una simultàniament.

10. Quan vagi al comerç o servei, puc entrar-hi amb acompanyant?
No, només s’hi pot accedir de forma individual. Sí que hi pot accedir un adult acompanyat d’una persona amb discapacitat, menor o gent gran.

11. Cal garantir distàncies dins la botiga?
Sí, sempre cal garantir una distància mínima de 2 metres entre client i persona treballadora, i també entre aquestes i entre clients. La distància només podrà reduir-se a 1 metre quan hi hagi elements de protecció o barrera. La distància de seguretat de 2 metres estarà senyalitzada de forma clara amb marques a terra o mitjançant balises, cartells i senyalització.

12. He de portar mascareta?
No és obligatori, però sí recomanable. En el cas de rebre un servei que no permet mantenir la distància de seguretat interpersonal, com són les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, tant el treballador com el client han d’utilitzar un equip de protecció (mascareta). En general, les persones treballadores de l’establiment hauran de portar-la si no es pot respectar la distància mínima de 2 metres amb els clients.

13. He de portar guants?
No és obligatori, en general. Fes-ne servir als establiments d’alimentació i a d’altres quan el comerciant t'ho indiqui.

14. M’he de rentar les mans abans d’accedir-hi?
Fes sempre un rentat o desinfecció de mans abans de sortir de casa i en tornar-hi. A l’entrada dels establiments, tindràs a disposició dispensadors de gel hidroalcohòlic. Fes-ne ús per prevenció, sempre de forma adequada. A l’establiment, evita tocar cap superfície. Dins de l’establiment, disposaràs d’una paperera amb obertura de pedal per si has de llençar algun element en aquell moment.

15. Els establiments estaran especialment nets?
Sí. La neteja i desinfecció dels establiments és obligatòria dos cops al dia, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents: panys de les portes, mostrador, mobles, mampares,màquines dispensadores, terra, telèfons... Hi haurà una neteja obligatòria al final del dia i l’altra es recomana fer-la al migdia,aprofitant per fer una pausa. Tots els espais comuns, tant de clients com de persones treballadores, també han d’estar desinfectats. Es podrà desinfectar amb lleixiu diluït en aigua en proporció 1:50 o desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat. També s'ha de garantir la ventilació adequada de l’establiment. A més, la roba de les persones treballadores s’haurà de desinfectar diàriament.

16. I les persones que treballen a l’establiment tindran mesures de seguretat especials?
Sí, els propietaris facilitaran a les persones treballadores equips de protecció individual adequats i gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats pel Ministeri de Sanitat per netejar les mans o, si no és possible, aigua i sabó. També els hauran de facilitar mascaretes si no es pot garantir la distància de seguretat de 2 metres entre persona treballadora i client o entre persones treballadores. No aniran a treballar si es troben malament, tenen diagnosticada la malaltia o estan en aïllament.

17. Canviaran les mesures de seguretat pels establiments que ja obrien?
Als establiments que ja podien obrir (alimentació, productes de primera necessitat i farmàcies) s’aplicaran les mesures de seguretat per a les persones treballadores indicades a la pregunta 16.

18. Puc tocar els productes?
No, els productes seran manipulats pel comerciant. Els establiments d’alimentació es regiran per les normes fins ara aplicades i, excepcionalment, podràs tocar els productes amb els guants que t'haurà de facilitar el comerciant.

19. Puc fer ús de productes de prova?
No, no està permès.

20. Puc demanar per anar al lavabo a la botiga o local?
Només excepcionalment. El comerciant haurà de desinfectar l’espai immediatament després del seu ús.

21. Puc provar-me roba a la botiga?
Sí, puc fer servir els emprovadors de forma individual. Després de cada ús individual, el comerciant haurà de netejar i desinfectar l’emprovador. Si no s’adquireix la peça de roba, el comerciant l’haurà d’higienitzar abans de posar-lo a disposició d’un altre client.
 
22. Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants,bars, cafeteries i altres establiments de preparació i/o venda de menjars i begudes) poden vendre menjar i beguda?
Sí, poden acceptar comandes, que hauran de recollir els clients, o bé fer entrega a domicili. En cap cas es pot consumir dins del local.

23. Les comandes es poden fer al mateix establiment?
No. El client les ha de fer per telèfon o via telemàtica.

24. Com han de fer les entregues les persones encarregades de l’establiment d’hostaleria?
L’establiment haurà de tenir un espai habilitat i degudament senyalitzat perquè els clients recullin les comandes i n'efectuïn el pagament. S’haurà de preveure la separació física de 2 metres o, en el cas que no sigui possible, caldrà instal·lar mampares o mostradors de separació.

25. I si és un establiment ja habilitat perquè el client faci la comanda i reculli el menjar / les begudes des del seu vehicle?
En aquest cas, tant l’encàrrec com la recollida de la comanda es pot fer mitjançant aquest servei.

26. Puc anar fins a l’establiment d’hostaleria i restauració per fer una comanda personalment?
No. Només pots fer comandes via telefònica i telemàtica, tant per a l’entrega a domicili com per a la recollida. En el cas de fer la comanda per ser recollida a l’establiment, caldrà que m'indiquin l’hora de recollida. Es recomana ser puntual tant en la recollida com en l’entrega, per evitar possibles cues de clients. En el cas dels establiments que tinguin habilitada la comanda i la recollida des del vehicle, sí que hi puc anar.

27. L'establiment pot estar obert mentre prepara els encàrrecs o mentre espera clients, si no té cap comanda per entregar?
No. Els establiments només podran estar oberts al públic en l’horari de recollida de les comandes, que s’hauran d’haver fet per telèfon o per internet. Les comandes no es poden fer presencialment.

28. Els treballadors han de disposar d’algun equipament especial?
El titular de l’activitat haurà de garantir que tots els treballadors disposin, com a mínim, de mascareta i gel hidroalcohòlic o sabó per a un rentat de mans complet. També ha de garantir les mesures de prevenció de riscos generals i altres d’específiques per a la prevenció de la COVID-19.

29. I, per als clients, hi ha d’haver alguna mesura d’higiene?
L’establiment haurà de tenir un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada, a disposició dels clients, i papereres amb tapa d’accionament no manual amb una bossa d’escombraries.

Ús obligatori de la mascareta al transport públic


La fase 0 implica una major mobilitat de la població i per això, l'Estat Espanyol ha comunicat que a partir d'avui, 4 de maig, serà obligatori l'ús de la mascareta al transport públic. Aquesta mesura i la limitació d'una ocupació del 50% dels vehicles busquen prevenir l'augment de contagis.

Com i quan es pot sortir al carrer?

La fase 0 del desconfinament coincideix amb la recent autorització de sortir al carrer a practicar esport o bé a passejar, en el cas dels adults i la gent gran, i a jugar, en el cas dels infants. L'Ajuntament de Bigues i Riells també publica una guia de com fer aquestes sortides.

Cal destacar que en el cas dels majors de 14 anys poden sortir al carrer sense acompanyament, a les franges destinades per als adults. És a dir, que també tenen dret a sortir a passejar o bé a practicar esport entre les 6.00 i les 10.00 hores i entre les 20.00 i les 23.00 hores.

En el moment de sortir al carrer car fer-ho amb la documentació personal a sobre, rentar-se les mans abans i després de la sortida i mantenir una distància de dos metres amb les altres persones.