Reducció de la taxa de recollida d'escombraries

19/1/2022
Els justificants del 2021 per obtenir la reducció de la taxa del 2022 es poden presentar fins el 31 març.
Hi ha temps fins el 31 de març per presentar la documentació, referent al 2021, per obtenir la reducció en la taxa de recollida d'escombraries del 2022.

D'altra banda, amb l’inici del 2022, s’han renovat els documents justificatius de l’ús de la deixalleria. Les persones que tinguin tota la butlleta segellada aconseguiran una reducció del 15% en la taxa de recollida d’escombraries del 2023.

El funcionament es basa en la recollida de la butlleta, a la mateixa deixalleria o bé a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, i en l’ús de la deixalleria. Cada cop que es vagi a la deixalleria caldrà mostrar la butlleta justificativa del servei i s’obtindrà un segell. Un cop es tingui la totalitat de la butlleta segellada es podrà presentar, acompanyada de la documentació corresponent, per obtenir una bonificació del 15% en la taxa de la recollida d’escombraries de l’exercici posterior.
 
 
Per obtenir la bonificació, cal fer una instància amb la butlleta i una fotocòpia del rebut de la taxa de recollida d’escombraries de l’exercici anterior. Aquesta instància s’ha d’adreçar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania abans del 31 de març del 2022, per obtenir la reducció en aquest exercici, i abans del 31 de març del 2023, per obtenir la bonificació per l'exercici 2023, amb les visites a la deixalleria referents al 2022.

És a dir, que la reducció funciona a exercici vençut. El 2022, es recullen els fruits de les visites a la deixalleria del 2021, i així successivament.

La deixalleria de Bigues i Riells del Fai obre dimarts (de 16.00 h a 19.00 h), de dimecres a divendres (de 9.30 h a 13.30 h i de 16.00 h a 19.00 h), dissabte (de 9.00 h a 15.00 h) i diumenge (de 9.00 h a 14.30 h). Per a més informació es pot consultar el web del Consorci o bé trucar al 93 870 85 79.