Restablim la normalitat

28/2/2018
Després de l'episodi de nevades d'aquest matí, ja podem restablir la normalitat. A partir d'aquesta tarda ja tindrem oberts tots els equipaments municipals així com el servei de bus urbà en ple funcionament.
Pel que fa als treballs de neteja viària, s’estan acabant de netejar els carrers de les parts més altes del municipi, que són els que s’han vist més afectats per la nevada, i la policía local es cuidarà de fer-ne un seguiment per poder garantir la circulació per tots els carrers del municipi. Malgrat que no hi ha previsió de gelades per aquesta nit, demà, a les sis del matí, la brigada municipal iniciarà els treballs d’estesa de sal per tal d’evitar possibles incidents.

Així doncs, després de la reunió de la comissió de seguretat i seguiment, es dóna per finalitzada la situació d’emergència.

Des de l’equip de govern, voldríem agrair, a la brigada municipal, la feina que ha estat fent durant tot el dia, per tal que l’afectació del temporal de neu hagi estat mínima; així com també agrair les tasques portades a terme pels voluntaris de protecció civil i per la policia local, sense els quals no hagués estat possible restaurar la normalitat amb tanta celeritat. 
L’equip de govern, vol fer extensiu l’agraïment a tot el personal de l’ajuntament (caps d’àrea, servei d’OAC i de comunicació…) i, per altra banda, a la ciutadania, que han respectat les recomanacions i s’han fet càrrec de la situació en tot moment.

Avui, era molt important poder eliminar els riscs de desplaçaments per tot el municipi per evitar un col·lapse de serveis: cal tenir en compte que som un municipi configurat per dos pobles i 23 urbanitzacions, sense la col·laboració de tots plegats, no s’hagués aconseguit l’èxit del repte que se’ns plantejava avui.