Restriccions per frenar la grip aviària

18/2/2022
La Generalitat de Catalunya aplica mesures de contenció arran de la detecció d’un focus al territori.

Més informació.
L’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai es fa ressò de les mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya:

a) Queda prohibida la utilització d'ocells dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclam de caça.

b) Queda prohibida la cria d'ànecs i oques amb altres espècies d'aus de corral.

c) Queda prohibida la cria d'aus de corral a l'aire lliure. No obstant això, quan no sigui possible, la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural corresponents pot autoritzar, amb sol·licitud prèvia, el manteniment d'aus de corral a l'aire lliure mitjançant la col·locació de teles ocellaires o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l'entrada d'aus silvestres, i sempre que s'alimentin i abeurin les aus a l'interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi l'arribada d'aus silvestres i se n'eviti el contacte amb els aliments o l'aigua destinats a les aus de corral.

d) Queda prohibit el subministrament d'aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d'aigua on puguin accedir aus silvestres.
 
 
e) Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior exigits per motius de benestar animal per a determinades aus de corral han de quedar prou protegits contra les aus aquàtiques silvestres, de manera que se n'impedeixi l'accés.

f) Queda prohibida la presència d'aus de corral o un altre tipus d'aus captives en els centres de concentració d'animals definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003, de 24 de abril, de sanitat animal, incloent-hi certàmens ramaders, mostres, exhibicions, celebracions culturals i qualsevol concentració d'aus de corral o un altre tipus d'aus captives. No tenen la consideració d'aus captives les aus mantingudes en un establiment autoritzat per a la seva venda a particular com a au de companyia, ni aquelles aus de corral mantingudes en un establiment comercial per a la seva posterior venda al detall a particulars.

Les explotacions ramaderes d'aus criades a l'aire lliure de producció d'ous per a consum i les explotacions de producció de carn (criades a l'aire lliure, criades a l'aire lliure tradicionals o criades a l'aire lliure en total llibertat) poden comercialitzar els productes amb la referència concreta al sistema de cria que es produeix a l'explotació si no superen els períodes màxims de restricció d'accés a l'aire lliure previstos en el Reglament delegat (UE) 2017/2168 de la Comissió, de 20 de setembre, i en el Reglament (CE) 543/2008 de la Comissió, de 16 de juny.

Aquestes mesures són d'aplicació a tot el territori de Catalunya i seran vigents des de la data de publicació d'aquesta resolució fins al 20 d'abril de 2022, inclòs.