La rotonda de Riells del Fai avança

17/11/2021
Les obres deixen tallat el carrer de la Font de l'Alzinella.
Actualment, davant del restaurant la Parada, al tram PK 22+375 de la carretera BP-1432, hi ha la cruïlla amb la BV-1483, que dona accés al nucli de Riells del Fai.

La cruïlla actual té forma d'Y, amb l'existència d'edificacions al marge esquerre i d'un talús al marge dret de la BV-1483. Aquesta circumstància provoca problemes de visibilitat.

D'altra banda, en aquest punt també hi ha quatre parades de bus i els vianants han de travessar les dues carreteres sense disposar de passos de vianants adequats.

Per això, la Diputació de Barcelona inicia aquest projecte per transformar la cruïlla entre la BP-1432 i la BV-1483 en una rotonda. El carrer de la Font de l'Alzinella quedarà integrat a la rotonda i es millorarà la seguretat dels usuaris.

Aquesta obra també vol reduir la velocitat de circulació dels vehicles, reordenar els accessos i connectar les dues bandes de la carretera a través de passos de vianants.

Què es farà?

-La construcció d'una rotonda a la intersecció de la BP-1432 amb la BV-1483.
-La formació d'una nova vorera que connecti les parades de bus amb els habitatges dels voltants i amb el passeig fluvial del Tenes.
-Un nou drenatge longitudinal amb cunetes transitables d'un metre d'amplada i triangulars.
-L'enjardinament de l'interior de la rotonda amb un sistema de reg automàtic.
-L'enllumenat de la rotonda i de la nova vorera.
El pressupost de licitació de l'obra ascendeix a la quantitat de 566.743,02 €, IVA inclòs, i hi ha una previsió de 7 mesos d'execució.

 
 

 

Quina és la situació actual?

Actualment, s'estan executant les obres d'asfaltat per al traçat definitiu de la rotonda. Aquests treballs modificaran els desviaments de trànsit previstos inicialment, es regularà la circulació prescindint de la senyalització semafòrica.

Fins ara, s’ha fet l'obra hidràulica i els moviments de terres per estabilitzar els talussos. També s'ha excavat i embocat un col·lector destinat a la recollida d'aigua.

Des que es va presentar el projecte fins a l'actualitat, el traçat de les obres ha patit diverses alteracions. Aquest fet ha modificat la planificació del calendari de l'execució dels treballs.

Aquesta setmana començaran els treballs de la delimitació interior de la rotonda (la primera mitja lluna).

Afectacions en la circulació

El carrer de la Font de l'Alzinella de Riells del Fai continua tallat i només hi pot accedir el veïnat a través de la part superior del carrer. La resta de vehicles s'han de desviar seguint la senyalització.