S'aprova el protocol per a les actuacions de neteja i desinfecció de vies públiques i altres espais de concurrència

8/4/2020
El Consistori, amb la col•laboració de Protecció Civil, continua executant mesures especials per garantir la salubritat durant el confinament.
Avui, l'Ajuntament de Bigues i Riells ha aprovat el "Protocol per a la planificació de la neteja i desinfecció viària i altes espais de concurrència humana, per situació de pandèmia per Covid-19".

El Consistori ha considerat prioritari establir un protocol que contingués els criteris per executar les tasques de neteja i desinfecció viària i altres espais de concurrència humana, que d'acord amb totes les opinions d'experts, seran clau en el control total de la pandèmia.

De fet, des de l'inici de la crisi sanitària, l'Ajuntament de Bigues i Riells ha engegat i executat diverses campanyes per garantir uns espais nets i segurs gràcies al personal municipal i la col•laboració voluntària de Protecció Civil.

El protocol que avui s'aprova s'ha basat en els criteris del protocol de neteja viària davant de la pandèmia per COVID-19 publicat pel Ministeri de Sanitat espanyol en data 17/3/2020 i els del document sobre actuacions de neteja i desinfecció d'espais i instal•lacions de concurrència pública publicat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, revisat en data 31/3/2020.

Què estableix el protocol?

El document exposa amb claredat com s'han de desinfectar els espais per tal de garantir la seguretat, s'hi especifiquen els productes i com i quan s'han de fer servir.
 
 
El protocol defineix els productes amb els quals es podran fer les desinfeccions, les empreses i personal que podran fer-les, d'acord amb les autoritzacions que es requereixen en cada cas, les normes d'higiene personal preventives, les normes generals de neteja i desinfecció i les condicions de ventilació.

Fins ara, aquesta tasca l'ha fet l'Ajuntament amb personal municipal i amb personal voluntari de Protecció Civil, que han dut a terme la desinfecció fent servir el lleixiu com a producte, ja que no requereix empreses autoritzades ni capacitació especial del personal.

D’aquesta manera, el protocol serà el marc de referència per a l'elaboració d'un Pla d'Acció de neteja i desinfecció de Bigues i Riells.

Campanya específica de neteja i desinfecció dels contenidors de recollida

Tant el Consorci de Recollida de Residus, com l'empresa que gestiona el servei de recollida d'escombraries del municipi, ja han comunicat a l'Ajuntament els seus plans de neteja i desinfecció dels contenidors de recollida.

Ambdues empreses ja han iniciat els treballs que s'executaran aquest mes d'abril. A Bigues i Riells es farà el rentat exterior dels contenidors de recollida selectiva amb producte desinfectant. Per dur a terme la tasca s'utilitzarà un camió d'hidroneteja amb equips mixtes succionadors i impulsors, amb la dosificació exacta d'aigua clorada. A més, per tal d'agilitzar aquestes tasques, es preveu que la setmana vinent s'incorpori un segon vehicle d'hidroneteja.