El Servei de Prevenció en Salut Animal fa una consulta pública per regular la vacunació antiràbica

Gos amb la malaltia de la ràbia.
16/11/2022
El consistori informa la població que pot participar en la consulta fins el 12 de desembre.
El Servei de Prevenció en Salut Animal fa una consulta pública per obtenir l'opinió de la ciutadania i dels sectors més relacionats amb els animals de companyia, sobre la conveniència de regular la vacunació de les espècies animals de gossos, gats i fures, per tal d'assolir una protecció adequada davant el risc que suposa la malaltia de la ràbia.

L’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai col·labora en la difusió de la consulta i recorda a la població que s’hi pot participar fins el 12 de desembre a través del lloc web del servei

Objectiu de la consulta
L’objectiu de la iniciativa és establir la vacunació antiràbica com a obligatòria per tots els gossos. En el cas de gats i fures, en tant que animals de companyia que també són transmissors de la malaltia, es pretén valorar-ne la vacunació com a obligatòria, segons el contacte que pugin tenir a l'exterior.

La ràbia és una zoonosi mortal d’origen víric que suposa un greu problema per la salut pública arreu del món. Segons dades de l'OMSA (Organització Mundial de Sanitat Animal), cada any moren fins a 59.000 persones de ràbia.
 
 
En el cas concret dels gossos, es consideren el principal vector del virus als països on la malaltia té més incidència en les persones. Més del 95% dels casos humans són deguts a la mossegada o l’esgarrapada profunda de gossos infectats, de manera que la vacunació dels animals susceptibles a la malaltia que conviuen amb els humans suposa la mesura més eficaç per prevenir, controlar i erradicar la ràbia entre les persones.

Context

La proximitat geogràfica de Catalunya amb països endèmics de ràbia com el Marroc fa que no es pugui descartar l'aparició d'aquesta malaltia al nostre territori, risc que s’incrementa pel fet que el nostre territori és una via de trànsit de persones i animals entre el Nord d’Àfrica i Europa.

De la mateixa manera, l'escenari mundial actual, on el desplaçament, sovint de llargues distàncies, de persones i animals procedents de diferents països, esdevé una pràctica habitual, comporta també un augment del risc d'introducció de malalties com la ràbia, procedents de zones on hi està present. El comerç il·legal d'animals de companyia també implica un risc de propagació d'aquesta malaltia.

El conflicte bèl·lic a Ucraïna ha suposat l'entrada al nostre territori d'animals de companyia procedents d'un país amb presència de ràbia que ens obliga a reforçar les mesures protectores i preventives per evitar els contagis de la malaltia. La vacunació voluntària actual comporta que només un 12% dels gossos aproximadament estiguin vacunats.