Els serveis sanitaris de la Vall del Tenes milloren la plantilla

12/10/2018
La Mancomunitat aconsegueix la incorporació de nous professionals per resoldre la situació del servei sanitari a la vall.
El 18 de maig, es va celebrar una reunió entre la direcció sanitària del Vallès Oriental, la direcció de l'Equip d'Atenció Primària de la Vall Tenes i la direcció de la Mancomunitat per resoldre la mancança de personal sanitari als centres de la Vall del Tenes.
Els fruits de la trobada es recullen ara. La direcció de l’Equip d'Atenció Primària Vall del Tenes ha anunciat que ja s'ha produït la incorporació d’un metge i dos pediatres als Centres d’Atenció Primària aquest mes d'agost. També han comunicat que, aquest mes, ja s'ha cobert la vacant que quedava pendent i que durant l’octubre es reincorporarà, a la plantilla, una metgessa que es trobava en situació de baixa maternal. A més a més, també han assegurat que pròximament es reincorporaran dues metgesses més.
Amb aquestes actuacions es busca resoldre la situació de manca de professionals patida pels ciutadans i professionals de la Vall del Tenes els darrers mesos. La solució es farà palesa un cop es facin les reorganitzacions i distribucions del personal sanitari en funció de les necessitats de cada municipi.
Aquestes millores es deuen a la sol·licitud realitzada pels quatre alcaldes de la Mancomunitat de la Vall del Tenes i a la bona predisposició dels Serveis Sanitaris. D'aquesta manera, es compleixen els objectius que es van plantejar a la trobada d'abans de l’estiu per recuperar el nivell de professionals necessaris a la vall.
Judith Dalmau, directora de l'EAP del SAP Vallès Oriental i de la DAP Metropolitana Nord, ha remarcat la seva implicació: "Continuem treballant cada dia per millorar la qualitat i donar la millor assistència a la població dels municipis de la Vall del Tenes. Donant sempre les gràcies al treball diari dels professionals del nostre equip i el suport de les direccions i professionals d'altres equips”.
El president de la Mancomunitat, Joan Galiano, ha valorat molt positivament l’acció dels serveis de salut i ha destacat l'esforç de la Mancomunitat: "Tot i que l'àmbit sanitari no és competència de la Mancomunitat, tenim la voluntat de col·laborar en tot el que sigui necessari per aconseguir la millora del servei a la Vall del Tenes".