Setmana Internacional del Compost

3/5/2023
Del 9 al 13 de maig qui faci ús de les deixalleries podrà recollir compost gratuït.
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental participa en la Setmana Internacional del Compost. Això fa que del 9 al 13 de maig, les deixalleries distribueixin compost gratuït per a horts i jardins.

La Setmana Internacional del Compost (International Compost Awareness Week) és una cita anual que se celebra en diferents països per informar i promoure l'ús del compost, explicar d'on prové, com s'ha d'utilitzar i divulgar-ne els seus beneficis.

En el marc d’aquesta setmana, del 9 al 13 de maig, les persones usuàries de les deixalleries podran disposar de compost gratuït per als seus horts i jardins particulars. Cada persona podrà accedir a 50 litres de compost, el que equival a dues galledes, cada vegada que utilitzi la deixalleria i fins que se n’exhaureixin les existències.

Amb aquesta campanya i sota la marca COMPOSTVO es vol fomentar l’ús del compost provinent de la recollida selectiva de la fracció orgànica i recompensar l'esforç de la ciutadania per separar-la a casa de forma correcta facilitant així que se’n pugui obtenir compost i biogàs.

A la planta de digestió anaeròbica i de compostatge de Granollers hi arriba el residu orgànic dels municipis del Vallès Oriental, del Maresme i d’algunes poblacions del Moianès, més de 55.000 tones, que rep un tractament que produeix biogàs per generar energia elèctrica i aproximadament 5.000 tones de compost anuals.

Beneficis del compost

Si transformem els residus orgànics en adob, contribuïm a la lluita contra el canvi climàtic. El cicle de la matèria orgànica és un exemple evident de bioeconomia circular. Un cop tractats, els residus orgànics esdevenen un recurs (compost) que aporta matèria orgànica, nutrients i microorganismes als sòls i millora la fertilitat i la producció dels conreus.

Les característiques físiques, químiques i biològiques del compost permeten que aquest producte pugui ser utilitzat en diversos àmbits i activitats obtenint resultats molt positius:

- Com a adob natural en agricultura (cereals, horta, fructicultura, vinya...).
- Com a fertilitzant en tasques de jardineria i en la formulació de substrats.
- Com a restauració de sòls degradats en projectes d’obra pública (clausura d’abocadors, regeneració de talussos...) o en restauració d’activitats extractives.