T-verda, 3 anys de transport gratuït

15/2/2021
L'ATM presenta un nou títol per aquelles persones que desballestin un vehicle contaminant i no n'adquireixin cap de nou.
Afavorir la retirada de la circulació de vehicles contaminants: aquest és l'objectiu de les administracions consorciades a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Per això, han promogut un nou títol de transport públic gratuït durant un període de tres anys: la T-verda.

Aquest nou títol és per a les persones empadronades a l'àmbit de l'ATM que acreditin el desballestament recent d'un vehicle contaminant i que es comprometin a no adquirir-ne cap altre durant el període de vigència de la targeta T-verda.

La targeta T-verda esdevé un passi de transport públic gratuït per a tot l'àmbit integrat, és a dir, per a les sis corones tarifàries. Aquest títol és una targeta integrada personalitzada d'emissió anual durant 3 anys.

 
 
Se'n poden beneficiar les persones que hagin desballestat, en els 6 mesos anteriors a la sol·licitud, un vehicle contaminant de la seva titularitat que hagi pagat l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) en un municipi de l'àmbit integrat de l'ATM.

La tramitació de la sol·licitud cal fer-la depenent del municipi d'empadronament de manera presencial o bé telemàticament.